Vil ha bistandsfinansierte asylmottak i Afrika

Statsminister Mette Frederiksen i Danmark vil etablere et mottakssentre utenfor EU.
Danmark vil opprette asylmottak i tredjeland som del av landets nye utviklingspolitikk. Og ser mot Norge og Storbritannia etter hjelp.

Utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye sier til avisen Politiken at landet vil motta et årlig antall kvoteflyktninger dersom «man kunne banke antallet av spontane asylsøkere ned til null», skriver Bistandsaktuelt.

– Den beste måten å nå ned til null, er å etablere et mottakssenter utenfor Europa, sa ministeren. som gjentar statsminister Mette Frederiksen.

Ettersom EU-retten forbyr Danmark å utforme en egen asylpolitikk med andre sympatiserende enkelt-land i unionen, har regjeringen sett mot Norge og Storbritannia om et samarbeid.

Sterkt kritisk

Lars Engberg-Pedersen, forskningsleder og bistandsekspert ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), reagerer sterkt på forslaget. Han kaller det et «forræderi mot bistanden».

Han mener bistanden har alltid vært brukt til å fremme danske interesser, som for eksempel kommersielle muligheter, antiradikalisering og sikkerhet, men at en genuin innsats for å fremme utvikling i fattige land alltid har ligget til grunn.

– Det kan jeg ikke se at dette forslaget gjør. Det er vanskelig å se en sammenheng med formålet som bistanden har etter loven, blant annet som en integrert del av Danmarks utenrikspolitikk