Barneombudet:

Ønsker aldersgrense på rituell omskjæring av gutter

Fagsjef Camilla Kayed i Barneombudet sier at de har sett flere eksempler på alvorlig blødning etter inngrepet. – Det er dessuten vanskelig å gi god nok bedøvelse på små barn.
Foto: Barneombudet
– Rituell omskjæring er et ikke-medisinsk inngrep på en frisk barnekropp, sier fagsjef i Camilla Kayed i Barneombudet, som ønsker mer statlig informasjon om helsemessige konsekvenser av inngrepet.
1.5K+Shares

Kayed forteller at Barneombudet protesterte da det i 2013 kom et lovforslag om statlig tilbud på rituell omskjæring av gutter.

– Vi var opptatt av mulige helsemessige konsekvenser av inngrepet. Men vi ble ikke hørt, sier hun.

Loven ble vedtatt i 2014.

Komplikasjoner etter inngrepet

– Når det først ble bestemt at omskjæringen skal skje på sykehusene i Norge, mener vi at myndighetene må sørge for informasjon om komplikasjoner som kan oppstå som følge av inngrepet, sier Kayed.

Hun forteller at de har sett flere eksempler på alvorlig blødning etter inngrepet.

– Det er også vanskelig å gi god nok bedøvelse på små barn. Inngrepet kan gjøre vondt i lang tid etterpå. Senere kan det ha negative konsekvenser på seksuallivet.

– Bør være en aldersgrense

Informasjonen om helsemessige konsekvenser bør gis på fødeavdelingene og på helsestasjonene, mener Barneombudet.

– Barneombudet er også av den oppfatning at det bør være en aldersgrense for rituell omskjæring av gutter, sier Kayed

– Avgjørelsen over egen kropp bør tas av gutten, ikke av foreldrene.