Kronprins Haakon Magnus roser Bydelsfedre

– Vi menn er litt tregere enn damene når det kommer til det sosiale, spøkte Kronprins Haakon Magnus under nettmøtet om Bydelsfedre.
Foto: Randi H. Rabe
– Vi menn er jo ikke så sosiale som damene. Dere kommer til å gjøre en veldig viktig innsats for mange pappaer som føler seg utenfor i det norske samfunnet, sa Kronprins Haakon Magnus under et et digitalt møte med Bydelsfedre i dag.

Bydelsfedre Norge arbeider for å øke fedres deltakelse i sine barns liv. I august i fjor ble Bydelsfedre etablert i tre av Oslos bydeler; Stovner, Alna og Østensjø.

Brobyggere

Kronprinsen viste stor interesse for det frivillige arbeidet bydelsfedrene gjør og stilte spørsmål om den organisatoriske oppbyggingen og målsettingen med tjenesten. Kortversjonen av svarene er at Bydelsfedre er en gruppe menn med etnisk minoritetsbakgrunn som jobber frivillig som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn. Bydelsfedrene må, før de starter jobben, gå gjennom et opplæringsprogram innen temaene foreldreskap, frivillighet, arbeid og helse. På det digitale møtet med Kronprinsen ble fokuset lagt på betydningen av fedrenes tilstedeværelse i barnas oppvekst.

 

Øverst fra venstre: Abdullah Alsabeegh, Thomas Haile og Daniel Ortega (stort bilde) Nederst fra venstre: Therim Ahmed, Nasreen Begum og Kronprins Haakon Magnus.
Foto : Randi H. Rabe

– Å styrke fedrenes tilstedeværelse er en viktig faktor for å forebygge utenforskap og andre utfordringen i oppveksten. Det har også stor betydning for menns livskvalitet, sa Nasreen Begum, som startet Bydelsmødre i 2016.

Satt aldri på fanget

Nasreen Begum.
Foto : Eva Alnes Holte

– Jeg fikk ofte henvendelser fra menn som lurte på hvorfor vi ikke hadde et tilsvarende tilbud til fedrene, sa Begum.

Hun fortalte om sin egen oppvekst i Pakistan og sitt forhold til sin far: 

– Jeg hadde ikke samme relasjon til min far som jeg hadde til min mor. Normen i min landsby var at barna skulle være redd sin far. Mødre hadde ansvaret for oppdragelsen, mens fedre skulle være forsørgeren.  

– Jeg har aldri sittet på fanget til faren min, sa hun.

Hennes egen erfaring og at hun så at mange minoritetetsfedre i Norge ønsket er liknende tilbud som Bydelsmødre, førte til at hun i fjor tok initiativet til Bydelsfedre.

– Far er viktig!

– Det er veldig viktig at fedrene deltar i barnas oppvekst. Fedre som er aktive i nærmiljøet, som viser interesse for barnas skole- og fritidsaktiviteter kan motvirke frafall i skolen og utenforskap. Far må på banen – pappa er viktig!

Selv har Begum seks barn. Mannen hennes er så absolutt til stede i barnas liv. Dét kunne datteren Tehrim Ahmed, nestleder i Bydelsmødre og Bydelsfedre, bekrefte:

– Det hender ofte vi heller forteller ting til ham enn til mamma, spøkte hun.

Uvanlig å trille barnevogn

Ahmed sa at et viktig mål for Bydelsfedre er å styrke fedrene i deres farsrolle.

– I mange land er det høyst uvanlig at en mann for eksempel triller barnevogn. Vi tror Bydelsfedre kan være en viktig ressurs for ensomme menn i minoritetsbefolkningen og bidra til å bedre deres fysiske og psykiske helse. Det er lite forskning på den gruppen bydelsfedrene skal forholde seg til, sa Ahmed.

– Han deltok aldri

Thomas Haile
Foto : Privat

Trebarnsfaren Thomas Haile (31) fortalte at han har et personlig forhold til prosjektet Bydelsfedre hvor han er prosjektmedarbeider: 

– Jeg er født og oppvokst i Norge. Oppveksten bar preg av at min far var fraværende. Han var ikke til stede på merkedager som første skoledag eller viktige fotballkamper. Bydelsfedre fremmer betydningen det har for barnet at faren er tilstedeværende i deres liv.

Mer tid til sønnen under koronaen

Norsk-spanske Daniel Ortega er kommende bydelsfar på Østensjø. Han deler erfaringene til Thomas Haile. En slik far vil ikke han være for sin nå 14 måneder gamle sønn, faktisk synes han koronanedstengningen har hatt sine fordeler i forholdet mellom han og den lille:

– Jeg har jo fått mye mer tid til å være hjemme og sammen med ham! sier han.

Ortega tilføyer at han synes det er spennende at det gjennom Bydelsfedre er skapt en plattform hvor menn kan få lov å være litt sårbare.

Far var et flott forbilde

Abduallah Alsabeegh, bahriansk-norsk medlem av Oslo Bystyre og kommende bydelsfar, har helt andre erfaringer fra sin oppvekst. Det er viktig å få frem, synes han:

– Min far var alltid der for oss, han ga oss grenser, men også frihet. Han stilte alltid opp for oss barna, var med på dugnader i lokalmiljøet og hadde et sterkt politisk engasjement. Et flott forbilde for sin familie!

En slik far vil Alsabeehg også være for sin et år gamle datter i hennes oppvekst. Han er enig med nestleder Ahmed i at det er forsket altfor lite på minoritetsmannen. Alsabeegh viste til de mange forestillingene om fedrene som ikke bidrar hjemme, som ikke engasjerer seg i barnas skolegang og fritidsaktiviteter.

– Det er viktig å få frem suksesshistoriene også. Ikke alle fedre er fraværende, sa han.

I en antologi om minoritetsmannen skrev Alsabeehg teksten «Kjære bror» hvor han hyllet faren sin. Nå ser han frem til å jobbe frivillig for Bydelsfedre.