USA: Menneskerettighetene under økende press i verden

Situasjonen i Kina, Myanmar og Syria trekkes fram som eksempler på at utviklingen går i gal retning.
Foto: Flickr
Menneskerettssituasjonen i verden går i gal retning, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

Tirsdag la Blinken fram amerikansk UDs årlige menneskerettighetsrapport, som tegner et dystert bilde av utviklingen i flere land.

Blinken trekker blant annet fram situasjonen i Kina, Myanmar og Syria som eksempler på at utviklingen går i gal retning.

– Trenden når det gjelder menneskerettigheter går i gal retning. Vi ser beviser på det i hver eneste region i verden, sier Blinken.

Han understreket at USA under president Joe Biden ikke kommer til å skåne allierte.

– Biden-Harris-administrasjonen vil stå imot menneskerettighetsbrudd uansett om gjerningsmennene er motstandere eller partnere, sier Blinken.

Biden-administrasjonen omgjør ikke forgjengeren Donald Trumps beslutning om ikke lenger å omtale Vestbredden og Gaza som «okkupert», men fortsetter å omtale området som «Israel, Vestbredden og Gaza».

Det understrekes at språkbruken ikke innebærer at USA tar stilling til områdenes framtidige status «som skal forhandles fram av partene i konflikten» eller grensen mellom Israel og en framtidig palestinsk stat.