Oppfordrer til fredelige løsninger i Irak

Norge har et selvstendig ansvar for å ivareta menneskerettighetene til sivilbefolkningen i Irak, mener Amnesty International og oppfordrer FN til fredelige løsninger.

“Få menneskerettighetene inn i sentrum av debatten om Irak i Sikkerhetsrådet og opphev sanksjoner som bryter det irakske folkets rettigheter.”

Det er noen av kravene til norske myndigheter fra landsmøtet i Amnesty International Norge. Landsmøtet uttrykte dessuten bekymring over at Norge er villig til å gå på akkord med krigens folkerett i krigen i Afghanistan.

Det irakske folk har ikke bare måttet lide under et brutalt regime, irakerne har samtidig lidd under FNs sanksjoner siden 1990.

Sanksjoner som har gjort det vanskelig å få mat, helsestell og utdanning og har satt livene til hundretusener av mennesker – også barn – i fare, ifølge Amnesty.

Amnesty International Norge ser med bekymring på at den menneskerettslige dimensjonen er fraværende i vurderingene om en militær intervensjon i Irak.

FNs sikkerhetsråd som overvåker internasjonal fred og sikkerhet har et overordnet ansvar under FN-charteret for å søke fredelige løsninger, mener organisasjonen.