Lite trolig med norsk Syria-bidrag

 
Foto: regjeringen.no
For Norge er det svært lite sannsynlig at Norge om å bidra med militære styrker i en eventuell militæroperasjon i Syria.
0Shares

Utenriksminister Espen Barth Eide (bildet) møtte onsdag ettermiddag Stortingets utvidede utenrikskomité for å orientere om den siste dramatiske utviklingen i Syria.

Etter det VG forstår vil møtet trolig ikke munne ut i noen vedtak knyttet til Norges holdning til et eventuelt angrep. Det vil heller ikke bli drøftet om Norge eventuelt skal bidra i en militæroperasjon i det borgerkrigsherjede landet.

Begrunnelsen er, etter det VG forstår, todelt:
For det første handler det om militær kapasitet. Det mest sannsynlige, dersom det kommer et angrep, er et begrenset angrep med krysserraketter mot flybaser og andre militære installasjoner. Dette er angrep de tre landene i front kan utføre uten bidrag fra andre land.

For det andre: Spesielt USA frykter å bli dratt tettere inn i en omfattende militæroperasjon i Syria. Nettopp for å hindre at situasjonen kommer ut av kontroll, vil det være hensiktsmessig å ikke trekke for mange land inn i operasjonen.

Hypotetisk
Leder i Stortingets utenrikskomite, Ine Eriksen Søreide (H) bekrefter at spørsmålet om norsk, militær deltakelse i en Syria-operasjon foreløpig er helt hypotetisk.

 
Foto : Kjetil Ree

– Foreløpig har det ikke kommet noen signaler om at norske styrker er ønsket i forbindelse med en slik operasjon, sier hun.

Hun understreker at Stortinget følger situasjonen i Syria, og er beredt til møtes igjen på kort varsel hvis nødvendig.