Mindre støtte til vold i islams navn

Norsksomalieren er med i terrorgruppen som angrep Westgate-gate kjøpesenter i Kenya. USA frykter at noe lignende skal skje igjen om han ikke blir tatt
Foto: Wikimedia Commons
Det viser en ny, omfattende undersøkelse i elleve muslimske land. 

Det er det amerikanske meningsmålings- og forskningsinstituttet Pew Research Center som presenterte de nye tallene tidligere denne måneden. I rapporten går det fram at et klart flertall i flere muslimske land er mot vold i islams navn. Men det finnes unntak. 62 prosent av muslimene i Palestina støtter selvmordsangrep. 

Pew gjennomførte undersøkelsen i mars og april i år og intervjuet nesten 9000 personer i De palestinske områdene, Egypt, Indonesia, Jordan, Libanon, Malaysia, Nigeria, Pakistan,  Senegal, Tunisia og Tyrkia.

Avviser ekstremister
Undersøkelsen viser også at mange er bekymret for islamistisk ekstremisme, og at grupper som Al Qaida og Taliban tas avstand fra av flertallet av muslimer i de aktuelle landene. Totalt sier to av tre at de er bekymret for slik ekstremisme. I fem av de 11 landene har frykten økt det siste året, skriver Vårt Land.

Mest bekymret er befolkningen i Senegal, Libanon, Tunisia, Malaysia, Nigeria og Pakistan. I alle disse landene er minst to av tre bekymret for islamistisk ekstremisme. Minst er frykten i Tyrkia, der knapt fire av ti er bekymret.

Mest støtte til Hamas
Islamistene i Hamas er for øvrig den av fire ekstreme og profilerte islamistgrupper som har mest støtte i de elleve landene som er undersøkt. 32 prosent av de spurte sier de har et fordelaktig bilde av Hamas, mens 45 prosent sier at deres inntrykk er ufordelaktig. Det er betydelig større støtte enn Hizbollah (26 prosent), Taliban (13 prosent) og Al-Qaida (13 prosent). Det skriver Vårt land. 

Les rapporten fra Pew her!