Antallet unge palestinere i israelsk fangenskap øker

Ofer militære rett og fengsel 14 kilometer nord for Jerusalem, nær de Israelske bosettingene på Vestbredden. Mange Palestinske barn sitter her ifølge UNICEF.
Foto: Mouhssine Ennaimi/UNICEF
Utenriksminister Børge Brende tok opp de mindreårige palestinske fangenes skjebne under sitt besøk i Israel og Palstina.
0Shares

Ifølge UNICEF sitter det til enhver tid rundt 220 mindreårige palestinere i israelsk fangenskap, de yngste helt ned i tolvårsalderen. De fleste av dem er fengslet etter å ha kastet stein mot israelske okkupasjonsstyrker på Vestbredden.

Antallet palestinske barn som fengsles har økt med 12 prosent fra i fjor. 31 av barna i fangenskap var ved utgangen av august under 15 år gamle.

– Helt uakseptabelt, sier utenriksminister Børge Brende (H), som besøkte Israel og Palestina i slutten av november.

Barna mishandles
UNICEF la tidligere i år fram en rapport der det dokumenteres hvordan de palestinske barna ofte blir mishandlet i israelsk fangenskap. Barna blir ofte hentet av soldater om natta, foreldrene får verken følge dem eller vite hvor de blir ført hen, barna får ikke bistand av forsvarer og de blir heller ikke gjort kjent med hvilke rettigheter de har.

Ifølge UNICEF får barna ofte bind for øynene, de blir bakbundet og mange av dem forteller om slag og spark, at de blir tvunget til å kle seg nakne og om trusler og skremmende avhør.

FN med skarp kritikk
FNs komité for beskyttelse av barn har også rettet skarp kritikk mot Israel for fengslingen av palestinske barn.

– Palestinske barn som er pågrepet av militære og politi, blir jevnlig utsatt for nedverdigende behandling, ofte tortur, og avhøres på hebraisk, et språk de ikke forstår. De må også undertegne tilståelser på hebraisk for å bli løslatt, het det i en rapport fra komiteen tidligere i år.

Norsk protest
Norge har gjentatte ganger protestert mot praksisen, både direkte overfor Israel og i internasjonale fora som FNs menneskerettighetsråd.

Brende tok også opp de mindreårige palestinske fangenes skjebne under sitt besøk i Israel i forrige uke.

– I møtet jeg hadde med utenriksminister Avigdor Lieberman, tok jeg opp en rekke menneskerettighetsspørsmål knyttet til Israels okkupasjon av Vestbredden, sier Brende. – Jeg tok blant annet opp Israels fengsling av mindreårige palestinere, som er et klart brudd på internasjonale konvensjoner.

– Jeg tror nok Lieberman fikk med seg hva jeg og Norge mener om denne helt uakseptable praksisen som må opphøre omgående, sier han til NTB.

  • Ved utgangen av juni i år satt det rundt 5.000 palestinske fanger i israelske fengsler.
  • Rundt 285 palestinere satt i såkalt administrativ forvaring, uten å ha fått prøvd sin sak for en domstol.
  • Ifølge UNICEF sitter det nå til enhver tid i gjennomsnitt 219 palestinske barn i israelsk fangenskap. Antallet har økt med 12 prosent siden i fjor.
  • Ved utgangen av august var 31 av de fengslede barna i alderen 12 – 15 år.
  • Ifølge UNICEF utsettes barnefangene ofte for slag, spark og andre former for mishandling. Flere melder at de blir bundet og må ha bind for øynene.

Link til foto her