Homofile frykter æresdrap

Beirut har flere barer som tolerer homofile selv om lovgivningen sier noe annet
Foto: Ahmad Moussaoui
Homofile i Libanon er livredde for at deres homoseksualitet skal bli oppdaget. Da vet de at de kan miste jobben eller bli utsatt for æresdrap. Det viser forskning gjort av svensk islamolog. 
0Shares

Erica Li Lundqvist forsker på hvordan muslimer praktiserer sin homoseksualitet. Dette er et et felt der det finnes lite forskning fra før. Lundqvist er islamolog ved Lunds universitet i Sverige. Både som masterstudent og som stipendiat oppholdt hun seg i Libanons hovedstad Beirut. Det skriver forskning.no

Libanon regnes som det mest liberale landet i Midtøsten. Men dette betyr ikke at homoseksualitet er akseptert eller praktiseres åpent. Homofili er forbudt ved lov i landet, og en generell homohets gjennomsyrer samfunnet, ifølge forskning.no. 

Ønsker seg kone og barn
De homofile mennene Lundqvist intervjuet hadde valgt en strategi med å holde religion og seksualitet adskilt i livet.

I perioder var de mer religiøse. I perioder mer seksuelt aktive.

– Etter en utsvevende perioden på klubbene ville mennene ofte rense seg, for eksempel gjennom en valfart til Mekka. Så kunne de vende tilbake til moskeen igjen, forklarer hun overfor forskningsportalen.

Mennene Lundqvist intervjuet, følte alle at de levde i synd. De tenkte på sin homofili som en overgangsfase i livet. Ikke noe som skulle vare evig.

Alle visste at de måtte gifte seg med en kvinne og få barn. Og det ville de også gjerne gjøre.

– En av mine informanter, faktisk en av dem jeg anså som mest ”pure gay”, sendte meg en melding da han skulle gifte seg. Han var stolt og glad, forteller Lundqvist.

Etter ekteskapet var ikke seksualitet så viktig lenger, sa de. Da skulle de ofre seg som gode familiefedre og muslimer.

Sterk frykt for utestegning
Redselen for å bli utestengt fra familien og slektens nettverk overskygget alt annet for disse mennene, forteller forskeren.

– To av mine informanter hadde fortalt om sin seksuelle legning til noen i familien. Den ene hadde fortalt det til sin søster, den andre til sin mor. Moren hadde sterkt frarådet ham å fortelle dette til faren, i frykt for hans sikkerhet.

Vil forske på Sverige
Flere av informantene ønsket seg til Vesten og til et samfunn hvor man praktiserte en mer tolerant islam. Men for de fleste var dette bare en drøm.

Nå samler Lundqvist informanter til en ny studie, hvor hun vil studere hvordan det er å være homofil muslim i det sekulære Sverige.

– Jeg har kommet i kontakt med en gruppe homofile innvandrere i Sverige. Selv om jeg ikke har kommet i gang med studien ennå, ser jeg at det ikke nødvendigvis er så mye enklere å være homofil i Malmö enn i Beirut.

Illustrasjonsfotoet til saken.