Sverige skjerper innvandringsreglene

Den nye innvandringsloven, som regjeringen sier skal gjøre innvandringspolitikken mer human, juridisk sikker og effektiv, ble banket gjennom i Riksdagen i juni.

Endringene er i tråd med det som har vært hovedpraksisen siden 2016. Men de midlertidige oppholdstillatelsene skulle i utgangspunktet være en midlertidig ordning i etterkant av den såkalte flyktningkrisen.

Etter tre år kan flyktningene søke om permanent oppholdstillatelse. I henhold til lovforslaget må de imidlertid oppfylle krav om svenskkunnskaper, ha evne til å forsørge seg selv og ha kunnskap om det svenske samfunnet. Søkerens rulleblad vil også bli sjekket.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna og Liberalerna stemte mot lovforslaget og kom med en rekke motforslag som ble nedstemt.

– Vi vil fortsette å jobbe for en reduksjon i innvandring, sa Moderaternas innvandringspolitiske talsperson Maria Malmer Stenergard i en flere timer lang debatt i forkant av avstemningen.

Pårørende til personer som er svenske statsborgere eller har oppholdstillatelse, har ikke automatisk rett til å bli. De kan få midlertidige tillatelser, noe som vil avhenge av flere kriterier.

Et særlig unntak kan gjøres for personer som har hatt rett til å bli midlertidig i Sverige og har en «spesiell tilknytning» til landet. Hvis flere vilkår vurderes til å være på plass, kan det være grunnlag for utvidelse.