Gir 12 millioner euro til grenseregioner

Slik ser nettsiden til grenseprosjektet som Norge støtter med 12, 7 millioner euro ut.
Foto:Skjermdump/eeagrants.sk
Samtidig med den pågående krisen i Ukraina, fortsetter Norge støtten til grensesamarbeidet mellom Ukraina og Slovakia.
0Shares

– Samarbeid over landegrensene bidrar til å stimulere kontakt i komplekse regionar og spiller en stabiliserende og fredsskapande rolle langs EUs ytre grense, sier Rune Rafaelsen, leder av det norske Barentssekretariatet til regjeringen.no.

Sekretariatet er med på å gjennomføre programmet i grenseområdet mellom Slovakia og Ukraina. Man har tatt med seg mer enn 20 års erfaring fra denne formen for grensesamarbeid inn i programmet som er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

Viktig støtte
Støtten er på 12,7 millionar euro (omlag 105 millioner norske kroner) og går til prosjekter som bidrar til sosial og økonomisk utvikling i regionene Presov og Kosice på slovakisk side og Transkarpatia på ukrainsk side.

Støtten regnes som viktig, ettersom regionene sliter med en BNP per innbygger 30 prosent under EU-snittet.

I tråd med målsetningen for EØS-midlene om å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakarlanda, er en del norske partnere med i mange av søknadene. Hvem som får støtte, skal etter planen være klart til sommaren, skriver regjeringen.no.