Australia gir oppreisning for assimileringspolitikk

Oppreisningen er hovedpunktet i planen som har navnet Closing the Gap, og som støttes av både den konservative regjeringen til Morrison og opposisjonen.
Foto: Wikimedia Commons
Australias regjering vil gi oppreisning til tvangsassimilerte urbefolkningsbarn som ble plassert hos hvite fosterfamilier.

Regjeringen vil gi de rammede oppreisning i form av en engangsutbetaling på 75.000 australske dollar, kunngjorde statsminister Scott Morrison torsdag. Summen tilsvarer 525.000 kroner.

Tiltaket er del av en plan der 1 milliard australske dollar, tilsvarende rundt 7 milliarder kroner, skal hjelpe vanskeligstilte i landets urfolksgrupper.

Tusenvis av aboriginer og øyboere i Torres-stredet ble hentet fra hjemmene sine og plassert hos hvite fosterforeldre i flere tiår til langt utpå 1970-tallet. Formålet var å assimilere dem til den australske majoritetskulturen.

Ifølge Morrison skal 378,6 millioner australske dollar brukes til å gjøre bot for lidelsene som tvangsassimileringen medførte, inkludert utbetalinger til ofrene.

Urinnvånerne har tidligere fått en offisiell unnskyldning, men de er fortsatt svært vanskeligstilt sammenlignet med andre australiere når det gjelder helse, inntekt og utdanning. Blant annet har de langt lavere levealder, og langt flere unge er i fengsel.

Oppreisningen kommer nesten 25 år etter en grundig gransking av den tvungne splittelsen av familier. I rapporten fra undersøkelsen ble det erkjent at menneskerettighetene ble krenket, og det ble foreslått tiltak for å hjelpe dem som var rammet.

– De dyttet mødrene våre bort og kjørte av gårde, mens mødrene våre løp etter bilen, sier vitnet videre.

Oppreisningen er hovedpunktet i planen som har navnet Closing the Gap, og som støttes av både den konservative regjeringen til Morrison og opposisjonen.

Planen inneholder også en rekke andre reformer og målsettinger for å bedre levekårene til Australias urinnvånere.