Norge igjen dømt i EMD

Årsaker til at ikke-vestlige menn voldtar er mer på grunn av integreringsproblemer enn kvinnesyn
Foto: Goeun Bae
Norske myndigheter er denne gang dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) for å ha krenket retten til familieliv ved å splitte barn fra en av foreldrene til en flyktningfamilie.
0Shares

Avgjørelsen innebar at Norge ble ansett å ha brutt bestemmelsen i konvensjonens artikkel 8, som bestemmer at:

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

– Selv om saken dreide seg om en utvisningssak, kaster den et tydelig lys over hvilken vekt menneskerettighetsdomstolen legger på retten til familieliv og det å sikre kontakt mellom barn og foreldre, skriver advokat Lise Leknes på nettstedet advokatsylte.no. 

Saken dreide seg om en tyrker med kone og barn i Norge. Barnet hadde autisme og et nært forhold til sin far. Faren hadde ulovlig opphold i Norge og var også blitt straffedømt i perioden han hadde vært her. Som følge av dette ble han utvist fra landet med innreiseforbud i 5 år. I realiteten ble dette en splitting av familien, og avskjæring av kontakten mellom barn og en av foreldrene. 

Les hele avgjørelsen fra menneskerettighetsdomstolen her.