120 muslimske lærde skriver brev til IS

Langt flere enn tidligere antatt, kan ha reist til Syria og Irak for å krige. Det kan også være andre motiver for å reise, sier PST
Som første norske avis offentliggjør vi i dag et brev til Islamsk stat (IS) som er undertegnet av 120 fremtredende muslimske lærde fra hele verden. 

Brevet fra de lærde og imamer med senior status er på hele 18 sider, og argumenterer systematisk mot IS sin korantolkning, og fordømmer ideologien som uislamsk. Brevet er skrevet på arabisk og deretter oversatt til engelsk.

– Brevet er skrevet på arabisk. Det er basert på tunge klassiske religiøse tekster og klassiske religiøse lærde som IS har brukt til å mobilisere unge mennesker, sier Nihad Awad, direktør for Rådet for amerikansk-islamske relasjoner.

Brevet ble offentliggjort igår i Washington, USA hvor 10 andre amerikanske muslimske religiøse ledere var tilstede.

“Det er forbudt i islam å opprette en kalifat uten konsensus fra alle muslimer.”

Awas sier målet med brevet er å motbevise IS sin ideologi punkt for punkt. Brevet er underskrevet av blant annet kjente religiøse lærde fra den muslimske verden som Sheikh Shawqi Allam, stormuftien av Egypt, og Sheikh Muhammad Ahmad Hussein, muftien av Jerusalem og Palestina. Og landre lærde fra land som Storbritannia, Egypt, Jordan, Dubai, Marokko, Jemen, UAE, Palestina, Pakistan, Indonesia, Syria, Irak, USA, og mange flere nasjoner.

Her er brevet på arabisk. arabic-v14.pdf

  Open Letter to Baghdadi (Islamic State) English v14