Kontroversiell avtale om klimaendringer

 
Etter tolv intense forhandlingsdager for representanter fra 190 land godkjente man omsider den såkalte ”Call of Lima for Climate Action”.
0Shares

Avtaledokumentet er grunnlaget for arbeidet som skal gjennomføres neste år i Paris, hvor hensikten blir å erstatte Kyoto-protokollen, som løper ut i 2020. Protokollen er en internasjonal avtale for å redusere menneskelige utslipp av drivhusgasser.

Ifølge lederen for COP 20-gruppen (Conference of the Parties Number 20) og Perus miljøminister, Manuel Pulgar Vidal, er disse de viktigste konklusjonene av årets klimakonferanse:

– Skape engasjement i alle land for å redusere utslipp av klimagasser. Forslaget er et viktig skritt i kampen mot klimaendringer trinn og skal ratifiseres i Paris neste år, hevder han.

– Styrking av det såkalte grønne fondet, Green Fund. Green Fund vil bli den største finansieringsmekanismen for å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene. Green Fund regnes for tiden å være god nok for over ti millioner dollar. 

Stor uenighet om COP 20 prestasjoner
Hjelpeorganisasjonen CARE er på sin side kritisk, og kaller samtalene i Peru “en katastrofe for verdens fattige”.

– Mangelen på handling fra verdens rike land er en skam, og sender feil signal til millioner av verdens fattige, sier CAREs generalsekretær, Robert Glasser, på organisasjonens hjemmeside. 

Ifølge Bellona vil klimavedtaket i Peru heller ikke klare å styre verden mot togradersmålet.

– Vi ser detsom mer sannsynlig at global oppvarming blir på fire grader. Fremskrittene i Peru blir som museskritt å regne, sier leder Frederic Hauge i Bellona.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne kaller selv klimakonferansen  i Peru ”et avtalt havari”. Hanson hevder at det eneste som avtalen forplikter til er at alle land skal offentliggjøre at de skal ”gjøre litt mer enn før”.