FN-komité: – Tyskland må gjøre mer mot rasisme

Klar tale fra FN til Tyskland: Landet må gjøre en mer helhetlig politisk innsats mot rasisme.
Foto: Flickr
En FN-komité sier den er svært bekymret over grupper som sprer rasistiske holdninger i Tyskland, og ber myndighetene gjøre mer, melder NTB-DPA.

– Selv om vi merker oss at enkelte ledende figurer gjør mye for å fremme toleranse og bekjempe rasediskriminering anser komitéen at mye mer er nødt til å bli gjort på føderalt og delstatsnivå. Komiteen er bekymret over mangelen på effektive mottiltak som kan straffe og forhindre slikt tankegods og slike handlinger, skriver ICERD, den internasjonale komiteen for eliminering av alle former for rasediskriminering, i sin uttalelse om Tyskland, skriver itromso.no.

Komiteen navngir ingen grupperinger, men flere medier setter rapporten i sammenheng med fremveksten til den innvandringskritiske bevegelsen Pegida og det høyreradikale partiet Tysklands nasjonaldemokratiske parti (NPD). I tillegg får Tyskland også kritikk for at asylsøkere og innvandrere får for dårlig tilgang til utdanning og helsevesenet.

– Komiteen er sterkt bekymret over spredning og spredning av rasistisk ideer ved visse politiske partier og bevegelser. I tillegg til konsekvensene slik diskurs har, blant annet gjennom rasistisk motiverte handlinger, herunder vold mot og konkret diskriminering av grupper som skal beskyttes i henhold til internasjonale konvensjoner, går det videre i uttalelsen.

Evaluerte flere land
Uttalelsen om Tyskland kommer i etterkant av ICERDS 86. møte, som også evaluerte situasjonen i andre land, herunder Bosnia-Hercegovina, Frankrike, Danmark, Guatemala og Sudan.

Tyske justismyndigheter sier i en pressemelding at de har fulgt ICERDS vurdering med stor interesse, og legger til at man vil starte den poltiske lovendringsprosessen.

– Vi vil gjennomføre foreslåtte endringene så langt de lar seg gjennomføre innenfor tysk lovrammeverk, særlig de som går på rasediskriminering. Å bekjempe rasediskriminering og rasistiske holdninger er en prioritert oppgave, skriver det tyske justisdepartementet i en pressemelding.