Færre asylsøknader som følge av innstramninger

0Shares

Reduseringen finner sted etter at den danske regjeringen strammet inn asylpolitikken i landet.

I løpet av de første ni månedene i år har 4412 personer søkt om asyl, mens det i samme periode året før var 9500 asylsøknader.

De siste årene har tallet på innvilgede søknader ligget på opp mot 60 prosent, mens tallet nå er nede i 26 prosent.