Ateistleder: – Ikke bekymret for den hindunasjonalistiske regjeringen

– Ateismen i India er levedyktig

Vikas Gora er ateist i India og mener at det er behov for humanisme og rasjonalitet i det indiske samfunnet
Foto: Vikas Gora
I det dypt religiøse landet India er det fortsatt plass til og behov for ateisme, mener Vikas Gora fra Atheist Centre i India.

– Vi er humanetikere og vi holder fast ved skillet mellom stat og religion, sier Gora selvsikkert og entusiastisk. 

Landet Vikas Gora bor i er verdens nest mest befolkede med sine 1,2 milliarder mennesker. 80 prosent av dem som bor der, er hinduer, og 14 prosent muslimer. Dessuten har landet et stort antall andre religiøse grupperinger som sikher, buddhister og kristne. Rundt tre prosent er ateister, ifølge en måling fra fra indisk Gallup.

Narendra Modi, som ble valgt til statsminister i fjor, tilhører BJP. Det er et parti som har sterke røtter til hindunasjonalistiske bevegelser. Likevel mener Vikas Gora at det er rom for å være ateist og for å gi uttrykk for sitt livssyn.

I India finner vi en kontrast mellom en høyteknologisk framgang og forsøk på å få fram gammel tro på gud og guder.

– I India er media veldig sekulært. Om mediene faktisk har påvirkning? Ja, til en viss grad. Vi har jo sett at myndighetene har laget sekulære lover og den slags, framhever Gora som en grunn til at ateismen står såpass sterkt i India til tross for lav tallmessig oppslutning.

Gora jobber for Atheist Centre, som har eksistert i 75 år og ble opprettet av hans egen farfar. De jobber med beskyttelse av minoriteter. Humanisme og rasjonalitet er organisasjonens overordnete prinsipper. 

– Vi vil ha vitenskap på skolen, vi støtter ikke undervisning som både tar utgangspunkt i kreasjonisme (troen på at alt er skapt slik som beskrevet i hellige tekster, red.anm) og vitenskap. Vi beskytter ikke bare ateistene, men også andre minoriteter. Dersom f.eks. muslimene blir marginalisert, taler vi deres sak, sier han.

Grunnloven og ateismen
Selv om majoriteten av den indiske befolkningen er religiøse, er landets grunnlov basert på sekulære prinsipper. Noe som vil si at stat og religion i prinsippet er skilt fra hverandre og at minoriteter av alle slag skal behandles likt. Dette gir rom for humanisme som fundament, ifølge Gora. Han mener også at det oppstår utfordringer med én gang religion og politikk blandes.

– I India har vi noe som er en fordel for oss ateister, India er en sekulær stat. Grunnloven vår er jo sekulær! Men så snart man blander politikk og religion – da begynner religionen å påvirke både troende og ikke-troende.

Religionsviter Innaiah Narisetti påpeker at man ikke må forveksle sekulær med ateistisk. Den indiske grunnloven ble gjort sekulær for å beskytte religiøse minoriteter og religiøst mangfold. Dette gjelder også flere andre land med sekulære grunnlover. Narisetti understreker at en sekulær grunnlov ikke er noe hinder for at religion kan trenge inn i politikken, noe som også har skjedd ved flere anledninger i indisk politikk. 

Modi
På spørsmål om hvorvidt han tror at Narendra Modi og hans parti kan spille inn negativt på den ikke-religiøse bevegelsen i India, svarer Gora at Modis retorikk ikke har betydd noe særlig for livet som ateist.

– Etter at han ble valgt inn som statsminister, har han vært ganske nøytral i retorikken. Det han for det meste prater om nå, er moderniseringen av India.

Før valget i India var Modi en kontroverisell figur. Under hans tid som guvernør i provinsen Gujarat i 2002 brøt det ut opptøyer mellom muslimer og hinduer. Muslimer ble angrepet på grunn av et rykte om at de stod bak en togbrann som tok livet av en gruppe hinduer. Ryktene ble senere avkreftet av flere eksperter. Modi har i ettertid aldri beklaget hendelsene.

Preget av kontraster
India er i verdenstoppen når det kommer til teknologisk utvikling. Store deler av landets befolkning jobber i IT-bransjen og unge indiske menn og kvinner utdanner seg innenfor teknologi. Dette mener Gora er en kontrast til spiritualiteten som vokser seg større i landet.

– I India finner vi en kontrast mellom en høyteknologisk framgang og utvikling og en stor gruppe som stadig prøver å få fram gammel tro på gud og guder.

Han sammenligner dagens India med Europa, som han mener er på hver sin ende på religionsskalaen.

– Europa blir mer og mer sekulært, mens i India finner de måter å gjenopplive gammel tro.

Nabolandet 
Situasjonen i nabolandene til India er en annen for ateister. I Pakistan harflere unge har de siste årene stått åpent fram som ateister og fritenkere som en reaksjon på religiøs ekstremisme og terror, meldte The Commentator i 2012.  Og antallet ateistiske grupper på internett fortsetter å øke kraftig. Men i motsetning til i India er grunnloven ikke sekulær. Ateister er også utsatt for press og trusler fra religiøse fanatikere.

I Bangladesh ble det tidligere i år kjent at flere ateister har blitt drept av muslimske ekstremister. I likhet med India er også Bangladesh et sekulært land, men har en muslimsk befolkning på 90 prosent. Dette kan forklare grunnen til at det er vanskelig å være ateist, ifølge eksperter.