Svoveltale i mørket

 
Foto: Skjermdump/YouTube
Islam Nets frontfigur Fahad Qureshi har mer til felles med kristne ekstremister enn den jevne norske muslim. 
0Shares

Qureshis retoriske dyktighet, kunnskap, arabiske resitering og autoritative stil i en timelang video på YouTube kan fenge og overbevise mange som tviler på sin egen overbevisning.

I videoen nevner han tre prominente norske muslimer, Ali Chishti, Linda Noor og Shoaib Sultan, som han gir merkelappen “den progressive sekten”. Altså de som har falt fra idealet, fra den virkelige praksisen, fra islam slik det virkelig skal være.

Islam er en monolittisk og uforanderlig i verdigrunnlaget, slik Qureshi fremstiller det, selv om han innrømmer ulike varianter og praksismåter. Det finnes ikke plass til tolkningsulikheter, eller “tilpasninger”. 

Eksklusivisme
Videre i videoen kan man ane en ekskluderende tone hos IslamNet-lederen. “Vår umma (samfunn) er den fremste”, og “de andre, de som står utenfor”, trenger å rettledes fra å havne i fortapelsen. 

Førsteinntrykket er at Fahad Qureshi og IslamNet står nærmere svovelprekene fra Ole Hallesby, og andre ekstremkristne fra den vestlige verden enn åpenheten jeg møter hos muslimske venner i mitt daglige liv. Tankegangen om at det finnes én rett vei, og utenforskapet det innebærer å være “en synder,” og ikke en del av det absolutte sannhetsfelleskapet, er slående lik. Erstatt “alhamdulillah” med “hallelujah”. Karismatikken og overbevisningsviljen er den samme. Jinnah eller paradis. Jehenna eller helvete. Valget er tilsynelatende ditt. 

En må kunne tolke dette som en form for eksklusivistisk fordømmelsesretorikk, som også finnes i ytterligående kristendom. “Vi” som har funnet veien, og sannheten, kontra “de” som står på feil side. 

Reddes av religionsfriheten
I videoen blir det også oppfordret til å kjempe for de riktige muslimske verdiene. Hva enn disse verdiene er, virker det å være diametralt forskjellige fra en islam-tolkning med grunnlag i rettsstaten og det liberale demokratiet. Det samme liberale demokratiet som gir Qureshi adgang til å spre sine splittende og ultrakonservative synspunkter, støttet under Grunnloven, og herunder trosfriheten og ytringsfriheten.

Jeg kan ikke annet enn å vise min skuffelse over å høre et slikt reaksjonært, virkelighets- og tidsfjernt, og fordømmende budskap. Å dele folk i rettroende “overlegne vesener” og “resten”. Tanken om at man står på et høyere på et høyere moralsk og menneskelig plan fordi man har et konkret trossystem, eller funnet sannheten enn alle andre “uinvidde”. En slikt verdensbilde skaper splid og konflikt.

Likevel, og igjen paradoksalt nok, står Islam Net nærmere en av de mest grumsete idéer som Vesten (den samme Vesten som man opponerer mot). Bare bytt ut hudfarge med tro, så vil man se slående og skremmende likheter mellom Qureshis videotale, og det en europeisk professor med forankring i den klassiske europeiske biologiske rasismen tidligere i historien kunne sagt i en universitetsaula. Begge må sees på som mørkemenn med 100 års mellomrom.

“Kaffebloggen” til Alexander Mousavi og Shaoib Sultan gir Qureshi og hans reaksjonære tankesett ypperlig svar på tiltale. Ser man på seg selv som en del av menneskeheten, er dette en god måte å kontre splittelse og sekterisme på.

Noe som nå trengs mer enn noensinne.

Oppdatering: Etter at Fahad Qureshi ble hardt angrepet for videoen sin og blant annet ble beskyldt for å ha leflet med jihadistisk retorikk, har han lagt ut en “fredserklæring” på Islam Nets hjemmeside. Her avviser han at han har tatt til orde for “fysisk jihad”, noe han begrunner med tolkninger av bestemte Koran-vers. Lenger ut i teksten skriver han: “Jeg mener at det er på tide med forsoning, noe vi burde ha gjort for flere år siden.”

Alexander Mousavi og Shoaib Sultan skriver på sin blogg at de aksepterer Qureshis unnskyldning og at de er enige i behovet for dialog.