– Flyktningesituasjonen krever økt internasjonal samarbeid

 
Foto: Tom Mesic
Arbeidet med integrering i lys av dagens store flyktningkrise var sist mandag tema for et ministermøte i Wien. 

Inkluderingsminister Solveig Horne møtte kollegaer fra Europa, Canada, USA, Australia og New Zealand i Wien for å diskutere integrering under tittelen Vienna Future Talks – Vision for Integration: Social Cohesion.

– Vi må diskutere både det vi lykkes med og hva som er våre utfordringer for å lære av hverandre. Hva vi kan gjøre for å fremme deltakelse i et stadig mer mangfoldig samfunn og hvordan styrke det europeiske verdigrunnlaget, sa Østerrikes integreringsminister Sebastian Kurz (bildet) i sitt åpningsinnlegg.

Hensikten med møtet var å drøfte hvordan migrasjon påvirker samfunnet, og hvordan landene må videreutvikle integreringspolitikken i en periode med store politiske, sosiale og demografiske omveltninger nasjonalt og internasjonalt.

Viktigheten av god integreringspolitikk
Barne- likestillings- og integreringsminister Solveig Horne la i likhet med sin østerrikske kollega vekt på viktigheten av god integreringspolitikk, i tillegg til effektiv retur av de som ikke får opphold.

– Flyktningsituasjonen vi nå ser bringer enda mer aktualitet til møtet. Vi står overfor en situasjon som krever økt samhandling landene imellom og en fornyelse av integreringspolitikken i Europa, sier inkluderingsminister Solveig Horne.

Lenke til illustrasjonsbildet