Professor: – Asylkrisen er overdrevet

På 1990-tallet så vi ikke de store flyktningkrisene på TV i like stor grad som nå. Derfor fryktet vi heller ikke en bølge av flyktninger, mener forsker. På bildet: Syriske flyktninger registreres i Tripoli i Libanon i januar 2014.
Foto: Verdensbanken
Professor i statsvitenskap mener at Norge og andre europeiske land kan ha godt av å ta imot flere flyktninger. Påstanden belegger han med statistikk.
0Shares
Xueqi Pang
Latest posts by Xueqi Pang (see all)

Indra de Soysa, professor i statsvitenskap ved NTNU, mener at  det er positivt at Norge tar imot flere flyktninger.

I en Aftenpost-artikkel viser han gjennom statistikk at medie-fremstillingen er overdrevet. Ifølge tallene er den såkalte “flyktningbølgen” langt mindre enn den blir fremstilt.

– Helt sikker på at Europa trenger folk

Det er interessant å se at den generelle trenden er at antallet asylsøknader som blir innvilget sammenlignet med i 1990, er nedadgående, som en andel av det totale antall innbyggere, mener forsker Indra de Soysa.
Foto : NTNU
Han viser til det som er et problem i store deler av Europa, nemlig synkende fødselstall. Tyskere er blant dem som lever lengst, men Tyskland har for få fødsler, skriver professoren. Han mener at flere immigranter kan bidra til en stabil befolkningsvekst i Europa. Alle nasjoner har et behov for et antall fødsler for å holde befolkningsutviklingen i balanse, skriver han.

“Enda mer praktisk kan man tenke på flyktninger som en gevinst i menneskelig kapital som Europa trenger i fremtiden på grunn av lav fødselsrate, og fremtidige krav for å opprettholde velferdsstaten”, hevder han.

– Tar ikke skade av flere invilgelser
Professoren mener at Norge ikke kommer til å gå under av å ta imot flere asylsøkere. Han sammenligner med Storbritannia, som mellom 1960 og midten av 1980-tallet innvilget 150.000 asylsøknader per år. “Dette er rundt fire ganger det årlige tallet Norge innvilger i dag, og England har ikke sunket i havet enda”, kommenterer han.

Tallene han legger frem, viser at Sudan tar imot flere flyktninger enn europeiske stormakter som Storbritannia og Tyskland. En annen statistikk viser at Norge hadde mindre enn 40.000 asylsøkere i 2014.

Sammenligner med Øst-Tyskland
Soysa minner om at stengte grenser historisk sette har ført lite godt med seg. Øst-Tyskland er et eksempel på dette. Han oppfordrer til å diskutere bærekraftig politikk framfor å stenge grensene i frykt.

Lenke til illustrasjonsbildet.