Slo sammen skoler – skapte bedre integrering

Oldham er en gammel industriby i Nord-England. I dag har byen en nokså stor andel innvandrere
Foto: Matthew Rees/Wikimedia Commons
Oldham i England var preget av etniske konflikter. Men så ble to skoler slått sammen til én flerkulturell skole. 
Xueqi Pang
Latest posts by Xueqi Pang (see all)

Etter en rekke alvorlige rasistiske kriminelle hendelser mellom etniske og minoritetene ble Oldham kjent som landets “hat-hovedstad”. Oldham ble på mange måter en atskilt by, delt på midten av byens egne innbyggere. 

I en detaljert artikkel skrevet av britiske The Guardian, skildres byen Oldham i England, med sine 200.000 innbyggere, som kaotisk og preget av kulturkrasj og fordommer. 20 prosent av byens innbyggere har minoritetsbakgrunn fra Bangladesh eller Pakistan.

Nå har to skoler blitt slått sammen til en stor fellesskole. Breeze Hill og Counthill ble Waterhead. De to skolene hadde svært ulik elevmasse. Den ene hadde et flertall etniske engelskmenn, mens den andre var dominert av elever med minoritetsbakgrunn fra Asia. 

Waterhead skapte overskrifter i mediene. Flere anså skolesammenslåingen som et sosialt eksperiment. Men nå viser skolen gode resultater.

Fryktet opprør
Den nye skolen heter Waterhead Acadamy. Mange uttrykte bekymring skolene ble slått sammen. De fryktet mer vold og diskriminering.

En lærer ved skolen, Faizal Ahmed, fryktet at det ville bli daglige opprør. Og flere foreldre var skeptiske til å sende sine barn til skolen.

Men nå viser undersøkelser at Waterhead ble en suksess i Oldham.

Optimistiske resultater
En undersøkelse viser positiv forandring blant elevenes holdninger og verdier. Mens en annen viser at elevene ved Waterhead foretrakk å sitte sammen med elever med lik kulturell bakgrunn framfor med en  av annen kulturell bakgrunn.

En professor ved Universitet i Oxford, Miles Hewstone, kaller Waterhead-sammenslåingen for et “naturlig eksperiment”, og sto selv bak mange av undersøkelsene.

Professoren ble selv positivt overrasket over hvor gode resultatene var i den ene undersøkelsen. Han hadde stilt barna spørsmål som for eksempel “Blir du nervøs når du møter britske/asiatisk-britiske gutter?” og barna skulle rangere fra 1-5, hvor 1 var “ikke nervøs i det hele tatt” og 5 “veldig nervøs”. 

Både de asiatiske elevenes holdninger til de britiske og de britiske elevenes holdninger til de asiatiske hadde bedret seg betydelig. 

En av Hewstones testkolleger, Maarten van Zalk, sier at statistikken viser langt bedre resultater enn forventet og at den bare blir bedre med tiden.