Foreslår europeisk kvalifikasjonspass for flyktninger

Vestlig nok? Ifølge en ny lederundersøkelse fra benningsfirmaet Proffice vil en av fem ledere ha ansatte som har et "vestlig utseende".
Foto: Scanstockphoto
En felles flernasjonal hurtig godkjennelsesprosedyre av utenlandsk kompetanse kan bli løsningen for at flest mulig flyktninger kommer raskere inn i arbeid eller studier, foreslår Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).
0Shares

Tidligere i høst presenterte NOKUT og NOKUTs britiske søsterorganisasjon UK NARIC ideen om European Qualifications Passport for Refugees for EU-kommisjonen og Europarådet. Forslaget er basert på arven etter Nansen-passet og har som mål å etablere et flernasjonalt, kvalitetssikret rammeverk i Europa for godkjenning av flyktningers kompetanse. Utstedelsen av kvalifikasjonspass sikrer flyktningene et dokument som kan benyttes på tvers av de europeiske landegrensene. 

Utstedelse av kvalifikasjonspass skal sikre at flyktningene kan flytte mellom europeiske land uten å måtte gjennomgå nye godkjennelsesprosesser.

 Gitt situasjonen, virker det å bygge opp et godkjenningssystem for flyktningers kompetanse i hvert enkelt land både ineffektivt- og svært ressurskrevende, sier NOKUT-direktør Terje Mørland til nokut.no.

Foto: nokut.no.
Foto : NOKUT

Felles og effektiv system
Stadig flere flyktninger flytter seg mellom ulike land i Europa. Han tror derfor at et felles system må på plass for å håndtere det store antallet og utfordringer knyttet til mobilitet.

– Tidlig og effektiv vurdering av flyktningers kvalifikasjoner, også for de med manglende dokumentasjon, kan være avgjørende for å sikre at de raskere kommer inn i arbeid eller studier. 
Et velfungerende godkjenningssystem, som også tar høyde for mobilitet mellom land, er en stor fordel for både mottakerland og ikke minst for den enkelte flyktning, sier Mørland til nokut.no