– Syriske organisasjoner bør få mer av humanitærstøtten

 
Foto: Norsk Folkehjelp
En rekke syriske organisasjoner jobber på bakken med å distribuere nødhjelp og hjelpe lokalbefolkningen på ulike måter. Slike bør i større grad få tilgang på humanitær støtte og må høres i prosessen fram mot fredsforhandlinger, mener utenlandssjef i Norsk Folkehjelp, Kathrine Raadim.

I et brev til Børge Brende kommer Norsk Folkehjelp med en rekke anbefalinger i forbindelse med giverkonferansen for Syria i London 4. februar. Blant de viktigste innspillene er økt støtte til syriske organisasjoner.

– Det finnes en rekke lokale organisasjoner som jobber med å hjelpe befolkningen inne i Syria, og som fremmer deres behov og standpunkter. Til tross for dette blir størsteparten av hjelpen til Syria kanalisert gjennom internasjonale aktører. Der det er mulig bør vi i større grad støtte lokale organisasjoner som har legitimitet blant folk i lokalsamfunnet, sier Raadim, ifølge en pressemelding fra Norsk Folkehjelp.

Kvinner må høres i fredsprosessen
Hun understreker samtidig at syriske organisasjoner og folk på bakken i Syria i større grad må få sin stemme hørt i fredsprosessene.

– Til møtet i London er syriske aktører invitert, og det setter vi stor pris på. I det videre arbeidet må vi legge bedre til rette for at syriske organisasjoner får delta i alle sammenhenger der arbeid i og for Syria blir diskutert. Det er viktig at internasjonal støtte bidrar til å sørge for at syrerne på bakken får mulighet til å være representert og bli hørt. Det gjelder særlig tiltak som fremmer kvinners deltakelse og synspunkter, sier Raadim.

Uakseptabel beleiring
Fem år inn i krigen er den humanitære situasjonen prekær, og sult brukes som våpen i økende grad av flere parter i konflikten. Beleiring av byer fører til mangel på mat, medisiner, drivstoff og elektrisitet.

– I dag er rundt 500 000 sivile syrere fanget i beleirede byer. Dette er en type kollektiv avstraffelse som er fullstendig uakseptabel. Det er spesielt bekymringsfullt at det syriske regimet som en statlig aktør tar slike metoder i bruk. Vi ber om at alle aktører avkreves å respektere FN-resolusjonene om å oppheve beleiringene, sier Raadim.

Vil ha mer langsiktig innsats
Norsk Folkehjelp jobber sammen med lokale syriske organisasjoner med å distribuere nødhjelp til noen av de mest sårbare gruppene av sivilbefolkningen. Vi støtter også partnerorganisasjoner i mer langsiktig innsats for å bidra til at folk får et økonomisk grunnlag og kan forsørge seg selv.

– Fem år inn i konflikten er det viktig å støtte tiltak som gjør folk i bedre stand til å stå på egne bein økonomisk. Enkelte områder er stabile nok til at det er mulig å støtte tiltak som bidrar til gjenoppbygging og styrker handel og lokaløkonomi. Utdeling av nødhjelp er livsnødvendig i en periode, men på sikt må denne hjelpen kombineres med innsats som skaper stabilitet, sier Raadim.