Regjeringen forlenger grensekontroll

 
Foto: flickr.com
Regjeringen har besluttet å forlenge personkontrollen på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland. 
0Shares

Regjering har valgt å forlenge grensekontrollen med ytterligere 30 dager, frem til til 15. mars 2016, melder regjeringen.no.

Kontrollen innføres av hensyn til offentlig orden og indre sikkerhet. Etter at kontrollen kom ut i fjor har antallet asylsøkere gått veldig ned.

Uregistrerte i Schengen-området kan ha et ønske om å flytte seg til et annet land. Derfor ser Norge et behov for å ha kontroll på egen sjøgrense, går det videre frem i argumentasjonen.

– Kontrolltiltaket har god preventiv effekt, og vi har grunn til å tro mange vil unnlate å reise til Norge grunnet grensekontrollen. Kontrollen er heller ikke til betydelig ulempe for ordinære reisende, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i en pressemelding. 

Uviss tidsramme
Hvor lenge grensekontrollen vil opprettholdes, kan justisministeren imidlertid ikke tidfeste.

– Det er vanskelig å svare på, men vi har varslet EU-kommisjonen om at det kan komme en ytterligere forlenging. Norge skal beskytte Schengens yttergrenser, som også er våre yttergrenser. Det er avgjørende viktig. Vi må sikre hvem som kommer til Norge, sier Anundsen til NRK.

FAKTA OG BAKGRUNN

Utvidet grensekontroll

Utvidet grensekontroll

– Norge innførte strengere grensekontroll fra torsdag 26. november 2015 klokka 8. Tiltaket skulle i første omgang vare i ti dager.

– Utvidet grensekontroll ville først og fremst gjelde ferjeanløpene i Hordaland, Rogaland, Oslo og Vestfold.

– Ved utvidet kontroll skal identiteten til samtlige passasjerer på ferjer fra Europa til Norge skal kontrolleres. Politiet ber passasjerer ta med pass. På tog, buss og fly blir det foretatt stikkprøver, som før. Kontrollene på grenseovergangene i Østfold og Hedmark har blitt trappet opp.

– Hensikten med den økte grensekontrollen er å bremse tilstrømmingen av folk som ikke har krav på beskyttelse.

(Kilde: NTB)