Gransking viser rasistiske holdninger i politiet i Minneapolis

En ny rapport om Minneapolis-politiet viser sterk forskjellsbehandling av svarte og fargede.
Drapet på George Floyd i 2020 satte i gang en etterforskning av politiet i Minneapolis. Nå er konklusjonen klar og den er knusende.

Etterforskningen viser at Minneapolis politidistrikt har hatt et mønster av diskriminerende handlinger basert på hudfarge i minst et tiår, ifølge VG.

Politiet har stoppet og arrestert svarte mennesker oftere enn hvite, brukt makt oftere på fargede og opprettholdt en kultur der rasistisk språk tolereres.

Rapporten ble onsdag publisert av Minnesotas avdeling for menneskerettigheter i etterkant av drapet på George Floyd i mai 2020. Politibetjent Chauvin ble i april 2021 kjent skyldig for drap. Han ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter.

Forskjellsbehandler etter hudfarge

Rapporten konkluderer at politiet i Minneapolis viser betydelig forskjellsbehandling basert på hudfarge når det kommer til politibetjenters bruk av makt, trafikkstopp, ransaking, kontrollering og arrestasjoner.

Videre kommer det fram at politibetjenter bruker skjulte sosiale medier for å overvåke svarte personer, uten tilknytning til kriminell aktivitet.

Rapporten peker også på gjentatt bruk av rasistisk, kvinnefiendtlig og respektløst språk i politiet.