Samfunnsdebattanter: – Riksadvokaten må ta grep

– Vi er bekymret over at politi og påtalemyndighet ikke har vært i stand til å rettsforfølge de utallige rasistiske og hatefulle ytringene som fremmes av SIAN, sier samfunnsdebattanter som skriver opprop til Riksadvokaten.
Foto: Claudio Castello
Flere samfunnsdebattanter har tatt initiativ til et opprop som henvender seg til riksadvokaten i forbindelse med den pågående uroen knyttet til SIANs markeringer.
576Shares

– Vi er bekymret over at politi og påtalemyndighet ikke har vært i stand til å rettsforfølge de utallige rasistiske og hatefulle ytringene som fremmes av SIANs aktivister. Vi vil derfor be riksadvokaten ta grep og initiere en bred etterforskning av SIAN og deres hatretorikk, skriver intitativtaker Lars Gule i en e-post til Utrop.

Sammen med Mohsan Raja, Javeed Shah, Khadija Rafaqat og Nor Aylin Obeid går man i bresjen for rettsforfølgelse av SIAN for hatefulle ytringer.

Gjennom en nettbasert kampanje ønsker intitativtakerne å samle så mange underskrifter som mulig.

– Andre aktiviteter i regi av initiativtakerne kan bli aktuelt mens vi samler underskrifter.

Oppropet støttes av: Qasim Ali, Sindre Bangstad, Olav Elgvin, Basim Gozlan, Dag Herbjørnsrud, Kjetil Ansgar Jakobsen, Karolina Karola, Line Khateeb, Ervin Kohn, Siavash Mobasheri, Øystein Moe, Linda Noor, Oda Nyborg, Fahad Qureshi, Sofia Rana, Pia Maria Roll, Memoona Saleem, Zaeem Shaukat, Katri Somby og Shoaib Sultan.

Fremmer hatytringer

I oppropet skriver initiativtakerne:

SIANs markeringer kjennetegnes av virkemidler som forsterker det hatefulle og rasistiske
budskapet som systematisk spres. Virkemidlene omfatter blant annet høyttaleranlegg,
løpesedler og brenning av Koranen. Hensikten er utvilsomt å nå mange med budskapet, både
muslimer og ikke-muslimer. Også SIANs turné-virksomhet, med opptredener mange steder i
landet, understreker at hensikten er å nå langt ut med det hatefulle budskapet.

Vi mener erfaringene med omfattende uro i forbindelse med SIANs markeringer, tilsier at
riksadvokaten må ta grep. Det foreligger allerede en dom mot SIANs leder for brudd på §
185. Vi konstaterer at ikke bare lignende ytringer, men langt verre formuleringer har blitt
gjentatt av flere av SIANs aktivister. Det virker derfor rart at ikke nye tiltaler har blitt reist
mot disse talerne.