Ser fremgang i kampen mot barneekteskap

I Nepal blir 37 prosent av jentene gift før de er 18 år. Tallet ble i 2016 nedjustert fra 41 prosent. Gjennom de siste årene har det vært en positiv utvikling for jenters rettigheter i landet.
Foto: Plan International
Plan International Norge mener det er mulig å utrydde praksisen med å gifte bort jenter som barn, og ser tydelige tegn på fremgang.
0Shares

– Vi ser en global bevegelse på gang. Vi ser noen bedringer, og at mange mobiliserer for å få slutt på dette. Men vi kan ikke stoppe nå – Norge må også med, sier Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan, i anledning FNs internasjonale jentedag 11. oktober.

Hvert år blir over 15 millioner jenter i verden gift som barn før de er 18 år. Én jente hvert andre sekund. Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang, frihet og likestilling for jenter, og for utvikling i fattige land.

Likevel ser man bedring, særlig i land hvor barneekteskap har vært et vanlig fenomen.

– Vi ser at Bangladesh, som har lenge vært et «verstingland» i verden, opplever at andelen jenter under 18 år som blir giftet bort, har sunket fra 65 prosent til 52 prosent, sier Øie via en pressemelding.

Ny rapport ute
I forbindelse med jentedagen lanserer Plan International en rapport om behovet for data for å nå de usynlige barna, Counting the Invisible.

I 2017 vil Plan også lansere et verktøy for å samle data og for å måle progresjon i implementering av bærekraftsmålene fra et likestillingsperspektiv. Verktøyet har fått navnet «SDG tracker». Dette vil være et redskap for sivilsamfunn, privat sektor og myndigheter som gjør det lettere å sikre at man når alle barna, også de som er usynlige.   

– En viktig forutsetning for å nå de globale bærekraftsmålene, og særlig målet om likestilling, er å sikre at vi har et godt nok datagrunnlag slik at vi når de mest sårbare og marginaliserte barna. Vi vet at mange jenter slutter på skolen på grunn av tidlig graviditet og barneekteskap, men det finnes ikke gode nok tall på hvor mange. Nasjonal og internasjonal statistikk, bruker ofte aldersspennet 15-49 år, noe som gjør at barn under 15 år forsvinner fra statistikken. Vi trenger god og omfattende data for å ha effektive programmer, sier Øie.

Lokal og global fremgang
FNs menneskerettighetsråd vedtok for første gang en resolusjon om å stoppe barneekteskap i 2013 og generalforsamlingen fulgte opp denne med egen resolusjon i 2014. Over 100 land har sluttet seg til den. Land Norge liker å sammenligne seg med, som Storbritannia, Nederland og Canada, samt EU, har alle øremerket midler for å bekjempe barneekteskap over bistandsbudsjettet.

Det er også svært positive endringer i Afrika, en region med tre av fire land på topp 20-lista med høyest andel jenter som blir gift før de fyller 18 år. Etter at den Afrikanske Union igangsatte kampanjen End Child Marriage i 2014, har både Malawi, Tanzania, Zimbabwe, og nå sist Sierra Leone, forbudt barneekteskap. Flere land har fått nasjonale handlingsplaner for hvordan de skal bekjempe praksisen.