– Viktig å lære av Norge

Ser et nytt samfunn vokse frem: Ukrainske Maria Mudra er optimistisk med tanke på fremtiden i landet. Hun ser for seg at det er særlig de unge som skal sørge for de viktige endringene som trengs.
Foto: Claudio Castello
Hjemme i Ukraina jobber Maria Mudra med å koble geografistudenter til vestlige utdanningsinstitusjoner.
0Shares

Som konsulent i European Geography Association – for Students and Young Geographers (EGEA) merker hun en voksende interesse overfor og fra utlandet.

– Landet vårt er ganske ferskt når det gjelder internasjonalt samarbeid generelt. Etter Maidan-revolusjonen i 2014 har vi gjennomgått store endringer, og vi er ennå i prosessen med å komme oss inn i Europa og EU på flerinstitusjonelt nivå.

Organisasjonen har sitt hovedsete i Utrecht i Nederland. Selv jobber hun i hjembyen Lviv i Ukraina.

Til Norge for å lære 
Utrop traff Mudra tidligere i høst, da hun var på Norgesbesøk i forbindelse med et norsk-ukrainsk handelsforum og statsbesøk. Hun mener et land som Ukraina må ta til seg alle impulser, både fra Norge og andre vest-europeiske land med et velfungerende demokrati.

– Vi har mye å lære av hvordan man gjør ting i Norge, og da særlig på statsforvaltningsnivå. Vi mener vi har menneskelig kapital nok til å komme på samme nivå som Norge, men vi lære oss det helt grunnleggende først.

25 år med korrupsjon
Ukraina ble selvstendig etter Sovjetunionens fall i 1991, for første gang i nasjonens historie. Tidligere har ukrainerne vært underlagt russiske og polske imperier.

Som følge av uavhengighetsprosessen ble en formell flerpartistat stablet på beina. Men landet har historisk sett aldri hatt reelle erfaringer med demokrati. Det at sivilsamfunn og statlige institusjoner er svakt utbygd gjør at landet, i likhet med andre tidligere sovjetrepublikker, er sterkt preget av korrupsjon. 

– Folk i vår generasjon er glade over det som skjedde. Ting kommer til å ta tid. Korrupsjonen har vært til stede i alle samfunnslag, og i alle sektorer. Men jeg er optimistisk. Ukraina har europeiske ambisjoner som skal oppfylles.

NGOer som “friområder”
Ifølge Mudra er det særlig i organisasjonslivet, og blant de nyetablerte firmaene og sosiale entreprenørskapsprosjektene, at folk har fått smaken av “det nye Ukraina”

– Særlig i NGO-sektoren ser jeg store fremskritt. Jeg ser mye kreativitet, og mye vilje til å jobbe annerledes og nyskapende. Å starte sin egen NGO har for mange blitt en måte å skape en egen arbeidsplass, og en måte å hjelpe nærmiljø og landet på.

– Hvordan ser du på mulighetene for ytterligere samarbeid mellom Norge og Ukraina på sivilsamfunnsnivå?

– Vi har allerede flere prosjekter på gang. Jeg ser for meg økende utveksling, noe som vil gagne Ukraina. Samarbeidet mellom Norge og Ukraina, på statlig, og ikke-statlig nivå har ikke vært bedre enn nå. Og det gagner også Ukraina at man får tilbake disse nye impulsene, slik at vi engang for alle kan bli kvitt korrupsjonskulturen i landet.