Halv milliard ekstra i humanitær støtte til Syria

 
Foto: weforum.org/Eric Miller
Regjeringen vil ta i nok et krafttak for å lindre nød, og foreslår å øke støtten med 500 millioner kroner til Syriakrisen, sier utenriksminister Børge Brende (bildet).
0Shares

Norge har allerede bidratt med 2,4 milliarder kroner, og regjeringen fremmet i dag forslag til Stortinget om å gi ytterligere en halv milliard kroner til Syria og naboland, melder regjeringen.no.

Skulle forslaget godkjennes, vil Norge være et godt stykke på vei med å nå målet om å bidra med til sammen 10 milliarder kroner i en fireårsperiode, som annonsert på giverkonferansen i London tidligere i år.

– Humanitækrisen i Syria blir stadig mer kritisk, den har ført millioner av mennesker på flukt i regionen og den påvirker en hel verden. Derfor tok Norge initiativ til en internasjonal giverkonferanse i London tidligere i år, og jeg er glad for at Norge leverer på sine løfter og vel så det, sier Brende.

662 millioner i bistands-omfordeling
Fra regjeringens side foreslår man å omfordele 662 millioner kroner fra bistandsbudsjettet for 2016, ettersom behovet for avsatte midler til flyktningtiltak i Norge ble mindre enn antatt.

I tillegg til 500 millioner kroner til Syriakrisen, foreslår regjeringen å bruke 162 millioner kroner til andre innsatsområder. Blant annet 50 millioner kroner i bistand til Uganda og Somalia, 50 millioner kroner til Verdensbankens støttefond for Syrias naboland og til et nytt giverfond for vann, 20 millioner kroner til FNs aidsprogram og 15 millioner kroner til FNs fredsbyggingsfond.