Kan nekte ansatte å bruke hijab

 

Sakens bakgrunn ligger i at en belgisk domstol har bedt EU-domstolen om en uttalelse i en sak hvor en muslimsk kvinne gikk til sak mot sin arbeidsgiver, melder NRK.

Kvinnen ble nektet å bruke hijab på jobb i sikkerhetsselskapet G4S, og fikk sparken da hun ikke ville etterkomme pålegget fra arbeidsgiveren.

Generaladvokaten skrev i sin innstilling at en arbeidsgiver kan forlange at en ansatt er tilbakeholden med religionutøvelse i arbeidstiden, men at det måtte utvises skjønn.

– Ikke diskriminerende
I dag kom kjennelsen fra domstolen, og den gir bedriftene anledning til å forby bruk av religiøse hodeplagg.

“Det er ikke direkte diskriminering når det i interne regler i en bedrift slås fast at det er forbud mot å bære synlige politiske, filosofiske eller religiøse symboler”, heter i kjennelsen.

Professor og ekspert på europeisk rett, Mads Andenæs, sier kjennelsen ikke får noen umiddelbare konsekvenser for norsk praksis.

– Vi har egne bestemmelser for religionsfrihet og diskriminering i grunnloven og norsk rett. De vil gjelde uansett hva EU-domstolen sier, sier Andenæs.