«Glemte» flomofre i Sør-Asia

En monsumflom har rammet Sør-Asia hardt i sommer, men gått upåaktet hen i nyhetene grunnet orkanen Irmas herjinger i USA og Karibien, som fikk langt større internasjonal oppmerksomhet. Bildet viser en helikopter på oppdrag i flomrammede områder i den indiske delstaten Gujarat.
Foto: Indian Air Force
Mens orkanreportasjer fra USA har dominert internasjonale nyheter, frykter flomofrene i Sør-Asia å bli glemt. 

Norsk og internasjonal presse har vært full av orkanreportasjer de siste par månedene. Samtidig kunne FN melde at flommen i Sør-Asia har rammet 40 millioner mennesker i Bangladesh, India og Nepal.

Ifølge Bistandsaktuelt har konsekvensene i flommen Sør-Asia vært langt mer omfattende. Mange flomrammede steder er uten basistjenester som rent vann, mat, veier, telekommunikasjon og strøm.

– Flommene har ødelagt avlinger, drept husdyr og skylt vekk det folk avhenger av for å skaffe seg et levebrød, sier FN-kontoret.

Klimaendringens påvirkning
Forskere har lenge advart om at nedbøren i regionen vil bli mer ekstrem og uforutsigelig på grunn av klimaendringene.

Nepal er et av landene som ble hardest rammet. Over 130 mennesker omkom i flommene. Nesten 30 av Nepals 75 distrikter er blitt rammet, de fleste i slettelandet mot grensa til India i sør. Dette er de viktigste jordbruksområdene i Nepal, og er kjent som landets brødkurv.

– Vi opplevde tap i denne størrelsesorden for 10 år siden, da elva Kosi (ei viktig sideelv til Ganges) gikk over sine bredder og oversvømte hele regionen. Vi frykter at tapstallene nå vil øke ytterligere, siden vi ennå ikke har fått vurdert situasjonen i enkelte fjerntliggende områder, sier Mahadev Poudel, seniorekspert på agroøkonomi i landbruksdepartementet, til Bistandsaktuelt.