Ap med tydelig innvandrings- og integreringspolitikk

Onsdag legger Jonas Gahr Støre fram rapporten fra Aps integreringsutvalg, som han har ledet. Der varsler Støre at man må gjeninnføre forbudet mot at fettere og kusiner kan gifte seg.
På landsstyremøte til Arbeiderpartiet tirsdag var integrering og innvandring et viktig tema. 

Tirsdag arrangerte Arbeiderpartiet landsstyremøte med tillitsvalgte fra hele landet. Der ble Aps  dårlig valgresultat tatt opp, men også innvandring og integrering var et viktig tema, ifølge NTB.

– Et stor tema i samfunnsdebatten vil være innvandring og integrering. Det er et tema som går igjen i hele Europa, som gjør folk urolige og utrygge. Selvfølgelig skal Arbeiderpartiet ha tydelig politikk med tanke på det, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Da Støre snakket om innvandring, nevnte han ord som kontroll, rettferdig og human. Arbeiderpartiet ønsker også å rette en veldig oppmerksomhet på integrering.

– Jeg synes vi ser tegn i vår samfunnsdebatt på at minoritetene blir utrygge. Arbeiderpartiet opplever å ha et stort inkluderingsoppdrag i sin historie, og det har vi nå også, sa Støre.

Samarbeid
Et annet tema som ble tatt opp på landsstyremøte, var usikkerheten omkring hvem Arbeiderpartiet skulle samarbeide med. Mange i Arbeiderpartiet og i fagbevegelsen reagerte kraftig på det de oppfattet som en invitasjon til samarbeid med Kristelig Folkeparti (KrF) og kanskje særlig Venstre.

Ifølge NTB mente Støre selv at han var helt tydelig på at det var Senterpartiet og SV han ville danne regjering sammen med.