– Fremstiller Norge som kaldt og brutalt

Faksimilen fra Klassekampens papirutgave 19.09 viser noen snutter av tegneseriekampanjen om "Hassan".
Foto: Fakimile
Regjeringen forsøker å skremme opp potensielle asylsøkere via Facebook, hørespill og tegneserier.

– Vi vet at det i Somalia er mange som hører rykter om gull og grønne skoger bare man kommer seg til Norge og Europa. Vi vil få fram at det ikke er slik, sa tidligere statssekretær i Justisdepartementet, Himanshu Gulati (Frp), til Klassekampen i 2014.

Uttalelsen kom i forbindelse med at regjeringen lanserte en kampanje rettet mot potensielle asylsøkere fra Somalia.

Klassekampen har fått tak i tegneserien, som ble en del av kampanjen sammen med plakater, hørespill på radio og en dokumentarfilm. Nyhetsnettstedet Filter Nyheter har i sin nettutgave lagt ut en pdf-versjon av hele tegneserien.

“Hassans” historie
I den 95 sider tykke tegneserien på somali, som ble trykket opp i 48.000 eksemplarer og distribuert blant studenter i åtte somaliske byer i 2014 og 2015, møter vi asylsøkeren “Hassan”. “Hassan” utsettes for rasisme, utnyttes i et svart arbeidsmarked, nektes helsehjelp og fryser i den kalde norske vinteren. Til slutt vender han hjem til Somalia.

Jan Paul Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, har nylig sluttført en evalueringsrapport på oppdrag for Justisdepartementet av deres Facebook-kampanje Stricter asylum regulations in Norway.  Til Klassekampen sier Brekke:

– Norske myndigheter jobber langsiktig med bevisst­gjøring i avsenderområdene.

– Skremmekampanje
Sosiolog Stine Sandnes laget masteroppgave om tegneseriekampanjen. I masteroppgaven hennes kommer det frem at manuset i tegneserien ble utarbeidet av somaliske ansatte ved International Organization for Migrations (IOM) kontorer i Nairobi, før det ble sendt til en tegner i Somalia.

– Jeg mener det er en skremselskampanje som er laget fordi de ikke vil ha somaliere i Norge, sier hun til Klassekampen.