Misforståelser og byggefeil i byggenæringen

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
Språk og kulturelle forskjeller er utfordringer både norske og utenlandske arbeidere møter i byggebransjen, viser ny rapport, som SINTEF står bak.

Tidligere denne uken la oppdragsgiver og representanter fra byggenæringen fram en rapport som viser hvordan det går på de flerkulturelle arbeidsplassene, skriver forskning.no.

I snakk med både norske og utenlandske ansatte og ledere i byggebransjen, kom forskerne fram til at språket er den største utfordringen for de fleste. Uten et felles språk blir ikke arbeiderne kjent med hverandre. De sitter hver for seg i lunsjen og snakker hvert sitt språk. Og når de utenlandske arbeidene ikke forstår norsk er det vanskelig for lederne å gi dem beskjeder, skriver forskning.no. Ifølge rapporten fører denne språkbarrieren til byggefeil, misforståelser og konflikter.

Ser lite muligheter
Også kulturelle forskjeller viser seg å være en utfordring, ifølge rapporten. Det er med andre ord mange utfordringer. Forskning.no skriver at forskerne imidlertid har slitt med å finne ut hvilke muligheter de ansatte og lederne i byggebransjen ser for seg i framtiden.

– Vi skulle gjerne sett at det kom fram flere eksempler på muligheter med det flerkulturelle, sier Kinga Wasilikiewicz til forskning.no. Hun er en av forskerne bak rapporten.

Forskerne har også lurt på hva nordmenn og utlendinger kan lære av hverandre. Rapporten viser at de kan lære om arbeidsmoral og hurtighet i arbeidet. De norske lederne mener at de utenlandske arbeiderne er mer fleksible og mer villige til å jobbe overtid.

Har mangfold som vinneroppskrift
Lina Kayser, konserdirektør i Skanska, mener vinneroppskriften er å ta vare på mangfoldet.

– Arbeidsplasser som har mye mangfold og ikke blir ledet på en god måte, opplever veldig mye konflikt og lite framdrift. Men har bedriften bare mennesker som tenker likt, med god stemning og harmoni, blir det mye av de samme løsningene og lite innovasjon, sier hun til forskning.no.