Utfordrer holdninger rundt hudfarge

En ny genetisk studie gjort blant afrikanske respondenter viser at ulike former for hudfarge har sitt opphav på kontinentet. Illustrasjonsbildet ble tatt i 2000, og viser hudfargespekteret til en sør-afrikansk familie.
Foto: Henry M. Trotter
En ny studie som tar for seg genetisk analyse av hudfarge og hudtoner i Afrika er med på å avdekke et langt mer komplisert bilde i henhold til rasekonseptet enn tidligere antatt.

Når man hører ordet ”rase” eller “etnisitet” tenker antageligvis de fleste av oss på hudfarge. Likevel er det lite vi vet om det som på mange måter blir sett på som det definerende trekket i forhold til rase. I et studie publisert av tidsskriftet Science denne måneden, samlet forskere genetisk informasjon fra 1500 mennesker og data fra over 2000 mennesker fra noen av de mest mangfoldige regionene i Afrika.

Resultatene er med på å utfordre ideen om et biologisk rasekonsept. Forskningen viser nemlig at det er en enorm mengde variasjon i form av hudtoner, fra lys til mørkt, på et globalt nivå. Deres analyser fant åtte genetiske varianter innenfor det menneskelige genom – det vil si vår samlede arvemateriale. De oppdaget videre at de fleste varianter assosiert med lys hud (nå mest vanlig i Europa), så vel som mørk hud, begge har sitt opphav i Afrika.

Hudfarge eldre enn “homo sapiens”
Nettstedet IFL Science, som først rapporterte om saken, fremlegger videre at de eldste variantene i de fleste sakene var assosiert med lys hud, noe som kan tyde på at moderert pigmentert hud utviklet seg før mørkere pigmentert hud. De fleste av disse genetiske variasjonene assosiert med lys og mørk pigmentering kan spores tilbake mer enn 300,000 år – altså til en tid før det moderne mennesket eksisterte.

Resultatene er med på å utfordre ideen om et biologisk rasekonsept.

Genetikeren Sarah Tishoff understreker at det er høyst sannsynlig at hudtonen til det moderne menneskets forgjengere kan ha vært relativt lys og at pigmenteringen først ble mørkere som følge av  bortfallet av kroppsdekkende hår og en gradvis forflytting fra skog til åpen savanne.

Det er mye som vitner om at hudfargens historie og dets sammenhengende oppfatninger om identitet og rase er mer komplekse enn først antatt, og er med på å utfordre århundre gamle forutinntatte ideer om hvordan rase , hudfarge og genetikk henger sammen.