– Kulturell kompetanse er mangelvare

Kulturkompetansen hos norske fastleger i forhold til nye pasientgrupper, som blant annet krigsflyktninger, er fortsatt for liten, mener forskere (NB! Personene avbildet har ingen tilknytning til saken).
Foto: DIBP images
Forskere bak ny studium viser til viktigheten av å få kulturell kompetanse inn i utdanningen av leger og annet helsepersonell.

En ny studie fra Universitetet i Bergen (UiB) viser at norske fastleger har lite kulturell kompetanse i møte med pasienter med innvandrerbakgrunn, skriver dagensmedisin.no.

Esperanza Diaz, førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB og fungerende direktør i Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), hadde blant annet fokussamtaler med ulike leger. 

Utifra samtalene mente legene de behandlet pasienter med innvandrerbakgrunn på lik måte som pasienter som ikke hadde det. Etter litt snakk i fokusgruppene kom det imidlertid frem at det likevel var forskjeller i møte med de ulike pasientgruppene.

– Vi så at det var lite refleksjoner blant de etnisk norske legene om at de selv hadde en kultur, og dermed blir det de som eier nullpunktet for det normale, og det er bekymringsfullt. Systemet legene jobber i har jo også en kultur, men det er det fort gjort å glemme. Bare det at man skal bestille time før man kommer til fastlegen er ikke selvsagt i alle kulturer.

Lite kulturkompetanse i utdanningen
Forskerne bak studien konkluderer med at det mangler spesifikk kulturell kompetanse blant fastleger på disse to områdene – systemet og pasientmøtet. 

– Vi har flere tilbakemeldinger på at leger opplever at det er vanskelig å kommunisere med innvandrere som for eksempel har traumer fra flukt eller krig. Utdanningen per dags dato setter ikke leger i stand til å tjene pasienter på likeverdig måte, avslutter Diaz.