50 afghanere fordrives hver time

I 2009 var det flest med bakgrunn fra Afghanistan som søkte asyl i Norge. Men det er langt fra sikkert at lengeværende asylbarn fra landet får bli i Norge med den nye regjeringen.
Foto: Flickr.com
Krigshandlinger og terror fortsetter å drive milloner på flukt i Afghanistan. Ifølge tall fra Flyktninghjelpen drives 1.200 nye afghanere på flukt, noe tilsvarer 50 hver time. 

Flyktninghjelpen har arbeidet i Afghanistan siden 2003 og har i dag 1.400 hjelpearbeidere i 17 av landets provinser.

Afghanistan er i dag et av verdens farligste land å oppholde seg i, både for sivile og hjelpearbeidere. Hver dag blir 10 sivile drept av krigshandlinger og terror. I fjor ble totalt 17 hjelpearbeidere drept og 32 skadet i voldelige angrep. Dette rammer også hjelpearbeidet, noe som fører til at færre får hjelp.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen slår nå alarm:

– Svært få i Norge kjenner situasjonen så godt som oss, og vår beskjed er klar: den humanitære innsatsen må økes og vi må stanse tvangsreturen av afghanske asylsøkere.

Fra vondt til verre
rapporten fra Flyktninghjelpen forteller 2.500 fordrevne familier om en dramatisk forverring etter at vestlige land i 2013 og 2014 erklærte jobben for gjort, trakk ut sine sikkerhetsstyrker og trappet ned hjelpearbeidet.  

– Siden den gang har det vært en tredobling i antallet afghanere som må flykte for sine liv inne i Afghanistan, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

– Vi kan ikke returnere
I fjor ble Afghanistan omklassifisert fra “post-konflikt” til “aktiv konflikt” av FN. Likevel har antallet afghanske flyktninger som får innvilget opphold gått kraftig ned både i europeiske land og nabolandene til Afghanistan de siste to årene.

Den forverrede sikkerhetssituasjonen har også gjort hjelpearbeidet vanskeligere. Jan Egeland har et budskap til dem som er opptatt av å hjelpe i nærområdene:

– I Afghanistan er det livsfarlig nå. Vi trenger ytterligere  ressurser til sikkerhetsarbeid, lokale meglere og nettverksbygging som kan gjøre jobben vår sikrere. Dette er ikke tiden, og Afghanistan ikke stedet for retur av flyktninger, formaner han.