Ledigheten synker blant innvandrere

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
5,6 prosent av innvandrere var helt ledige i fjerde kvartal, en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra 2016, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

25.461 innvandrere var registrert som helt arbeidsledige i 4. kvartal 2017 (13.842 kvinner og 11.619 menn). Sammenlignet med samme periode i 2016 er det en nedgang på 3235, melder Nettavisen.

I prosent viser de siste kvartalstallene at 5,6 prosent av innvandrerne i Norge er registrert som helt ledige.

 
Foto : Skjermdump/ssb.no

Til sammenligning var ledigheten blant befolkningen for øvrig 1,7 prosent. Oversikten viser at nedgangen blant innvandrermenn falt med 1,2 prosentpoeng, mens den blant kvinner var på 0,5 prosentpoeng.

Høyest arbeidsledighet var det blant innvandrere fra Afrika, hvor 9,6 prosent var helt ledige. Dette må imidlertid ses i lys av at mange i den gruppen er flyktninger. Men også i den gruppen, som med alle landgrupper, er ledigheten gått tilbake.