Sverige med kampanje for at færre skal søke asyl

Sveriges innvandringsminister, Maria Malmer Stenergard, varsler om en ny og strengere linje i innvandringspolitikken.
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Den svenske regjeringen lanserer en internasjonal kampanje som skal få færre personer til å søke asyl i Sverige.

Den svenske regjeringen lanserer en internasjonal kampanje som skal få færre personer til å søke asyl i Sverige.

Kampanjen skal rettes mot blant annet myndigheter i andre land, utenlandske medier og utenlandske ambassader i Sverige, opplyser migrasjonsminister Maria Malmer Stenergard.

På en pressekonferanse tirsdag viste hun til at asylpolitikken er blitt strengere under den nåværende borgerlige regjeringen.

– Skjerpede krav

– Budskapet handler om å redegjøre for nøyaktig hvordan den svenske migrasjonspolitikken ser ut og kommer til å se ut, der det handler om strammere regler for familieinnvandring, skjerpet forsørgerkrav og skjerpet krav til statsborgerskap, sa Malmer Stenergard.

Hun sa også at mange som søker asyl, ikke har noe beskyttelsesbehov.

– I dag mangler to tredeler av de som kommer til Europa, beskyttelsesbehov. Mange av dem kommer til å bli tvunget til å vende tilbake, og i enda større grad med den svenske politikken under denne regjeringen og samarbeidspartiet, sier ministeren.

Sverigedemokraterna fornøyd

Samarbeidspartiet er en referanse til Sverigedemokraterna.

Partiet deltok i forhandlingene om en ny regjeringsplattform og har sikret trepartiregjeringen parlamentarisk flertall. Stenergard selv kommer fra Moderaterna, søsterpartiet til Høyre.

– Akkurat dette tiltaket tror jeg er viktig på kort sikt for å få et mindre asyltrykk på Sverige, sier Henrik Vinge fra Sverigedemokraterna.

Antall nyankomne asylsøkere økte kraftig i 2022. Til Sverige kom det nesten 17.000 asylsøkere mot cirka 11.000 året før, da situasjonen fortsatt var preget av koronapandemien og stengte grenser.

(©NTB)