Faridah får Kongens fortjenstmedalje

Festivalsjef Faridah Nabanggala får årets utgave av Kongens fortjenstmedalje.
Foto: Kari Bye
Festivalsjef Faridah Nabanggala skal tildeles årets medalje for sin langvarige innsats for folk med funksjonsnedsettelser.

Nabanggala, som opprinnelig kom til Norge fra Uganda, har siden 1998 vært en ildsjel og jobbet med  funksjonsnedsettelser-bevegelsen, integrering, inkludering av barn, unge og voksne uansett bakgrunn, Tøyenløftet, filmfestival, film, bokproduksjon, forfatterskap, pop-barnefestival (paraidrettsdag), og musikkproduksjon.

– Hun har synliggjort, verdsatt og hørt tusenvis av mennesker både de som har
funksjonsnedsettelse og funksjonsfriske, flyktninger, barnefamilier under fattigdomsgrensen, asylsøkere og ført unge funkis i arbeidslivet i vårt lille land, ifølge abloom.no.

– Ikke vær et offer

Å starte egen filmfestival er noe de aller færreste kan putte på CVen. Men det er nesten ufattelig at man kan klare det som innvandrer, alenemor til et barn med funksjonsnedsatte – og når norsk hverken er første, andre eller tredje språk.

– Jeg vil at flere stemmer skal få slippe til, fordi det er reflekterer hvordan samfunnet faktisk er satt sammen – ikke bare fordi noen trenger å dokumentere inkluderingsarbeid, sier Faridah til abloom.no.

Leder Nabaggala har noen råd til alle der ute som ønsker å bidra til forandringer i
samfunnet:

– Hindringer er ikke problemet, det er bare en mulighet til å finne en løsning. Du må sette deg inn i det. Ikke bry deg om bagateller, og ikke vær et offer.

Hjelper og festivalsjef

Nabanggala har ugandisk bakgrunn, og er i dag leder av organisasjonen Abloom. Organisasjonen er den første som arbeider for bedrede levekår for minoritetsbarn med funksjonsnedsettelse, og arrangerer årlig en filmfestival i Oslo.

Hun startet opp festivalen etter hennes opplevelser med å ha født en sønn med funksjonsnedsettelser.

Et av holdepunktene hennes er å få religiøse ledere til å bryte kulturelle tabuer rundt det å ha en funksjonshemning.

– Noen foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn tror at det å få et barn med funksjonsnedsettelse er en straff fra Gud. Og det skal vi gjøre noe med. Sammen skal vi bryte ned tabuer og misoppfatninger – også i minoritetsmiljøer, skrev Utrop i desember 2018.

Var i regjeringsutvalg

Nabanggala har også fått andre prisutdelinger. I 2015 fikk hun Oslo bys kunstnerpris, som gis til “personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.

– Vi følte virkelig at vi ble tatt godt imot og satt pris på. Vi i Abloom er veldig glade for at Oslo kommune ser den innsatsen vi gjør. Her det mye frivillig innsats som gjøres hver eneste dag. Jeg er veldig stolt av medarbeiderne mine, samarbeidspartnere og bidragsytere, som har bidratt til at Abloom filmfestival har fått til så mye, sa hun til Utrop.

Sommeren 2021 ble Nabanggala kontaktet av regjeringen for å være med i Likeverds- og mangfoldsutvalget.

Utvalgets mål var å utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet.

– Vi har et viktig arbeid foran oss, noe jeg gleder meg til å ta fatt på sammen med andre utvalgsmedlemmer og et dyktig sekretariat! Personer med funksjonsnedsettelse trenger ikke flere fine ord på et papir. Det kreves en del jobb, og vi har en vei å gå før de har et godt liv, sa hun via en pressemelding før hun gikk inn i utvalget.