Avslører omfattende seksuelt misbruk på utlendingsinternat

Illustrasjonsfoto.
Foto: Mitchel Lensink
Seksuelt misbruk og trakassering er et utbredt problem på utlendingsinternater og liknende institusjoner i USA. Her har både menn og kvinner forsøkt å si «me too» i årevis.

Det avslører den amerikanske nettavisen The Intercept. Avisen avdekker et omfattende systemproblem i ICE – Immigration and Customs Enforcement. Dette er etaten som har ansvaret for å håndheve de føderale toll- og immigrasjonslovene i USA.

Overgrepenes omfang peker på en offentlig etat som ikke klarer å ta ansvar for problemet, ifølge nettavisen, som er kjent for sin undersøkende journalistikk. Opp mot halvparten av overgriperne er ansatt i denne etaten.

Ingen oversikt
Det er nærmest umulig å få en ordentlig oversikt over hvor mange som har opplevd trakassering. Lite er gjort for å følge opp de alvorlige anklagene som har blitt rapportert i en rekke utlendingsinternater rundt om i landet. I sammenheng med etterforskningen oppgav det amerikanske sikkerhetsdepartementet dokumentasjon som viste til at kun to prosent av klagene ble videre undersøkt.

For de som har klaget inn seksuelt trakassering, er det flere som opplevde hevnaksjoner. Ofrene som har stått frem, forteller at de ble låst på cella, ble nektet mat, eller ble behandlet med fiendtlighet av de ansatte.

Christina Fialho, direktør for «Freedom for Immigrants», forklarer at det å si «me too» i disse sammenhenger, ofte fører til mer smerte og traumer.

– En person som er innsatt på et slikt sted har jo ingen steder å flykte, og blir i de fleste tilfeller tvunget til å fortsette å samhandle med overgriperen. Hvis de tør å stå fram må de ofte tåle ulike hevnaksjoner, samtidig som de på nytt kan bli gjort til offer gjennom en ineffektiv eller ikke-eksisterende offisiell etterforskning, uttaler hun til The Intercept.

Kongressen ber om gransking
I desember i fjor signerte 71 medlemmer i Kongressen et brev der de oppfordrer Justisdepartementet og Sikkerhetsdepartementet til å utnevne en uavhengig kommisjon som kan etterforske påstandene om seksuelt misbruk i utlendingsinternater, og som også kan gjøre informasjonen om overgrepene tilgjengelig.

I følge Jesse Lerner-Kingslake i organisasjonen Just Detention International, er seksuelt misbruk ekstremt underrapportert i forbindelse med internering av migranter.

Les hele artikkelen i The Intercept