Kvinnelig omskjæring forbys i Egypt

Denne kniven ble brukt til omskjæring og er nå i misjonsarkivet.
Foto: Guri C. Wiggen
Egyptiske religiøse myndigheter forbyr kvinnelig omskjæring på religiøst grunnlag. Det ser likevel ut til at praksisen kan tillates under bestemte vilkår. 

Dette går frem av en fatwa (erklæring) utstedt i mai av den egyptiske statlige religiøse institusjonen Dar Al-Iftaa. Dette er landets øverste statlige rådgivningsorgan i religiøse spørsmål, og ledes av stormuftien av Egypt. Den nåværende stormuftien er Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam.

Det er den egyptiske nettavisen Egypt Today som melder dette.  

Forbudt på religiøst grunnlag

Forsker Ragnhild Johansen: usikker på om den egyptiske fatwaen representerer noe nytt i saken.
Foto : Ingar Sørensen
Den statlige institusjonen uttaler at kvinnelig omskjæring ikke omtales i islamsk lovgivning. Kvinnelig omskjæring skal betraktes som et angrep på religionen ut fra tanken om vern av kroppen. Kjønnslemlestelse bryter denne regelen. Foreldre som gir tillatelse til å gjennomføre inngrepet skal straffes, ifølge uttalelsen.

Kvinnelig omskjæring skal betraktes som et angrep på religionen ut fra tanken om vern av kroppen.

Ifølge Egypt Today understreker Dar Al-Iftaa at det skal være forbudt både etter loven og på religiøst grunnlag å fjerne deler av en kvinnes kjønnsorganer hvis den aktuelle klinikken ikke har tilgang til nødvendig medisinsk utstyr, ikke oppfyller kravene til sterilitet og det ikke foreligger en medisinsk anbefaling om å fjerne deler av fra kjønnsorganene.

Likevel lov
– Det skumle med denne fatwaen er at den sier at omskjæring likevel er lov hvis det er medisinske grunner til det, sier forsker Ragnhild Johansen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun er en av Norges fremste eksperter på kvinnelig kjønnslemlestelse.

– Det finnes nemlig en oppfatning blant egyptiske leger om at alle jenter bør undersøkes for å finne ut om det er behov for omskjæring. Dette har med størrelsen på kjønnsorganene å gjøre. Dette er en gammel forestilling som antagelig går hundrevis av år tilbake i Egypt. 

Intet nytt
Ifølge forsker Johansen har flere muftier i Egypt og andre muslimske land tidligere uttalt seg mot praksisen. Hun kan derfor ikke si om den seneste uttalelsen representerer noe nytt. 

Senaid Kobilica, imam i den bosniske moskeen i Oslo, er mindre forbeholden: – Dette er stort! Dette har vi sagt flere ganger her i Norge. Kvinnelig omskjæring har ingenting med islam å gjøre, kommenterer han til Utrop.

Kvinnelig omskjæring er svært vanlig i Egypt til tross for at har vært forbudt ved lov siden 2008. I Egypt utføres rundt 80 prosent av inngrepene av leger. Egypt Today viser til tall fra FN som viser at 91 prosent av kvinner i alderen 15-49 har gjennomgått omskjæring, og at det forekommer hos 80 prosent av jenter i aldersgruppen 0-15. Ifølge FN er praksisen mest vanlig på landsbygda og mindre vanlig i mer velstående deler av befolkningen.