Seattle forbyr diskriminering basert på kastesystem

– Kampen mot kastediskriminering er dypt knyttet til kampen mot alle former for undertrykkelse, sier Kshama Sawant.
Foto: Wikicommons/Seattle City Council
Seattle er den første amerikanske storbyen som forbyr diskriminering basert på kastesystem etter en lokal avstemning tirsdag.

Seattle er den første amerikanske storbyen som forbyr diskriminering basert på kastesystem etter en lokal avstemning tirsdag.

– Kampen mot kastediskriminering er dypt knyttet til kampen mot alle former for undertrykkelse, sier indisk-amerikanske Kshama Sawant, som er medlem av byrådet i Seattle i delstaten Washington.

Kastesystemet har vært tradisjon i India i minst 3.000 år og praktiseres også i flere sørasiatiske naboland som Pakistan, Nepal og Sri Lanka. Andre varianter av kastesystemer, både tidligere og nåværende, finnes i en rekke andre land i verden.

Systemet gir mange privilegier til høyere kaster, men undertrykker lavere kaster. Daliter er på det laveste trinnet i det indiske kastesystemet og blir behandlet som «urørlige».

Sawant påpeker at diskriminering på grunn av kaste også skjer i USA.

– Kastediskriminering skjer ikke bare i andre land. Flere sørasiatiske amerikanere og andre arbeidsinnvandrere opplever det på sin arbeidsplass. Det skjer både i Seattle og i byer rundt om i USA, sier Sawant, som fremmet lovforslaget.

Aktivister mener kastediskriminering er like alvorlig som rasisme og andre former for diskriminering, og at det bør bli forbudt. USA har lover som forbyr diskriminering basert på etnisitet og tilhørighet, men forbyr ikke eksplisitt kastediskriminering.

(©NTB)