Ny seksualundervisning får tyn av minoritetsforeldre

Skoler fører overfor elever med annet morsmål enn norsk noe som kan minne om fornorskningspolitikken fra gamle dager overfor nasjonale minoriteter som samene, mener professor (Foto: Illustrasjon).

Faget skaper sterk kontrovers, særlig blant foreldre med minoritetsreligiøs bakgrunn med konservativ religionstolkning, melder det irske homofile magasinet Gay Community News.

Faget skal undervises i offentlige britiske skoler fra og med skolestart i 2020. Inntil nå har sterkt religiøst praktiserende foreldre hatt en mulighet til innsigelse, og kunnet ta skolebarn ut av den seksualundervisningen på bakgrunn av religiøs tro. Nå er denne muligheten fjernet i det nye faget, som i tillegg blir obligatorisk på samtlige skolenivåer. 

Skoleelever fra femårsalderen og opptil ungdomsskolealder skal ha obligatorisk undervisning om homofile og transpersoner, kjønnsroller og hvordan skape sunne forhold. 

Nå er denne muligheten fjernet i det nye faget, som i tillegg blir obligatorisk på samtlige skolenivåer.

Elever på ungdomsskoler og videregående skoler vil lære om relasjoner og kjønn, om kjønnslemlestelse, sexting (seksuelt ladede sms-meldinger), grooming (voksenperson som manipulerer barn til en fysisk relasjon), vold i hjemmet og tvangsekteskap.

Opp til foreldre, ikke lærere

For mange briter med etnisk og religiøs minoritetsbakgrunn samt koservative kristne, er temaene som tas opp i seksualundervisningen i de offentlige skolene tabubelagte. Både foreldre og religiøse ledere mener at  foreldre, og ikke lærere, skal ta opp såpass voksne problemstillinger med sine egne barn.

Geoffrey Alderman, akademiker og ortodoks jøde, sier ifølge nettstedet at enkelte religiøse foreldre vil ty til sterke virkemidler i protest mot den nye undervisningen.

– Ultra-ortodokse jødiske foreldre er forberedt på å hjemmeskolere sine barn i stedet for å godta den nye obligatoriske seksualundervisningen.

Også muslimske foreldre har klaget inn den offentlige seksualundervisningen. Under en protest nylig ved Parkfield Community School ga de uttrykk for at de heller vil forlate landet enn å la barna få seksualundervisning.