Urfolksrapport utsatt i kontrollkomiteen – innstillingen først klar til høsten

Samer ved lavvoen sin ovenfor Langfjorden, Sandnes, vinteren 1897.
Stortinget får tidligst behandlet rapporten som feller en hard dom over behandlingen av samer, kvener og skogfinner, et godt stykke utpå høsten.

Opprinnelig hadde kontroll- og konstitusjonskomiteen tatt mål av seg å ferdigstille sitt arbeid med den kritiske rapporten før sommeren. Men nå får NTB opplyst at innstillingen tidligst kommer utpå høsten.

Først når innstillingen er avgitt, kan Stortinget behandle saken i plenum.

– Mange av høringsinstansene har bedt oss om utsettelse av høringsfristen. Den er nå utsatt til 15. mars. I tillegg skal komiteen på studietur i Canada, som hadde en tilsvarende prosess for rundt ti år siden. Vi skal se på vedtakene som ble fattet der, og hva de har ført til, sier saksordfører Svein Harberg fra Høyre til NTB.

Truth and Reconciliation Commission of Canada – den canadiske sannhets og forsoningskommisjonen – ble etablert i 2008 og avga sin rapport i 2015. Kommisjonen skulle blant annet kartlegge hvilken innvirkning det canadiske skolevesenet hadde på urfolkselever og deres familier.

Feller hard dom

I likhet med konklusjonene til den canadiske kommisjonen, feller den norske sannhets- og forsoningskommisjonen en hard om over myndighetenes behandling av urfolk og minoriteter. Skogfinner, samer og kvener/norskfinner har lidd stor overlast av den norske fornorskningspolitikken, konkluderer kommisjonen.

– Fornorskningspolitikk og urett har dyptgående negative konsekvenser for gruppenes kultur, språk, helse og tradisjonelle næringer, het det da kommisjonen avga sin rapport til stortingspresident Masud Gharahkhani i fjor sommer.

– Sannhets- og forsoningskommisjonens gransking viser at fornorskningen har rammet mye bredere og vært mer inngripende på flere samfunnsområder enn tidligere kjent. Særlig barn og unge har blitt rammet av fornorskningstiltak gjennom hele fornorskningshistorien, skrev kommisjonen i en pressemelding.

Ber Stortinget ta grep

Samtidig sier kommisjonen at det nå er opp til Stortinget å ta grep. Behandlingen av den over 700 sider lange rapporten ligger på kontroll- og konstitusjonskomiteens bord.

– Kommisjonen håper at selve rapporten vil øke kunnskapsgrunnlaget i hele befolkningen, og at forslagene til tiltak vil bli fulgt opp som bidrag i en fortsatt forsoningsprosess. Dette blir en utfordring for både Stortinget og for nasjonale, regionale og lokale myndigheter og resten av samfunnet, skriver kommisjonen.

– Som stortingsrepresentant kjenner jeg på et spesielt ansvar for at dette er et resultat av en villet politikk, vedtatt av Stortinget, sa Lubna Jaffery da hun fikk oppdraget som komiteens saksordfører.

Harberg tok over som saksordfører da Jaffery ble utnevnt til kulturminister. Utsettelsen skyldes ikke byttet, ifølge Harberg.