Flerspråkelig undervisning på nettet

0Shares

Mangfoldet i Europa gjenspeiles i de ulike
familiene; det er i dag mange som er flerkulturelle, flerspråklige eller
knyttet til flere religioner. I dag har mer enn 10 % av alle elever i
europeiske skoler et annet førstespråk enn det lokale, og tallet øker raskt.

Her er et prosjekt i regi av lærere som underviser i andre språk som for eksempel arabisk, somalisk og persisk. Det kan
hende du får lyst til å ta kontakt eller benytte deg av materialet deres. Du
kan også dele opplevelsene din med koordinatoren.

Gå til siden: Om Unicode

Mats Wennerholm
[email protected]