Heksejakt på egyptiske homser

0Shares

Den 17. Februar 2003 ble Wissam dømt til 15 måneders fengsel. I rettsaken ble utskrifter av internettkommunikasjonen mellom Wissam og informanten brukt som bevis. Siden han sitter fengslet bare på grunn av sin antatte eller reelle seksuelle orientering anser Amnesty International Wissam Tawfiq Abayad for å være samvittighetsfange.

Den 11. Mai 2003 er det to år siden politiet i Kairo arresterte 52 menn på grunnlag av deres antatte eller reelle seksuelle orientering. De fleste av dem ble arrestert i en nattklubb ombord på båten Queen boat, som lå fortøyd ved Nilen.

Flere av mennene hevdet at de ble utsatt for tortur i de påfølgende månedene; de ble slått under føttene (falaka) og utsatt for tvungne analundersøkelser. Disse påstandene er ennå ikke blitt behørig undersøkt av egyptiske myndigheter.

I november 2001 kom saken opp for en sikkerhetsdomstol, og 21 av mennene ble dømt til mellom ett og tre års fengsel for “regelmessige utsvevelser” Siden de var fengslet kun på grunn av sin seksuelle orientering anså Amnesty International dem for å være samvittighetsfanger.

I mai 2002 annullerte President Mubarak dommen etter sterkt internasjonalt press, blant annet fordi mennene ble dømt av en sikkerhetsdomstol som ikke ga dem ankemuligheter og muligheter for en rettergang i samsvar med internasjonale standarder, og de 21 samvittighetsfangene ble satt fri.

Den 15. mars 2003 kom sakene opp på nytt foran straffedomstolen i Quasr al-Nil distriktet i Kairo. Dommene ble skjerpet og mennene ble idømt maksimalstraffen for “reglemessige utsvevelser”: Tre års fengsel med straffearbeid. Dommene er anket.

I mellomtiden fortsetter egyptiske myndigheter å slå hardt ned på menn på grunnlag av deres antatte eller reelle seksuelle orientering. Den 25. Januar 2002 ble Zaki Sayid Zaki ‘Abd al-Malak arrestert etter å ha møtt en mann via en internettportal for homofile menn. Den 7. Februar 2002 ble han dømt til tre års fengsel for “regelmessige utsvevelser” av Agouza-straffedomstolen i Kairo. Han ble angivelig torturert mens han satt i varetekt. Amnesty International har adoptert ham som samvittighetsfange. Sakene til Wissam Tawfiq Abyad og Zaki Sayid Zaki ‘Abd al-Malak føyer seg inn i en lang rekke lignende saker i løpet av det siste året.

Det finnes ingen lov som eksplisitt forbyr homoseksualitet i Egypt, og mennene ble dømt på bakgrunn av lovverk som straffer promiskuitet og prostitusjon. Det egyptiske rettsapparatet har ved flere anledninger brukt ordlyden “regelmessige utsvevelser” om seksuelle relasjoner mellom to av samme kjønn. Anklager om “regelmessige utsvevelser” baseres på lov 10 av 1961 om bekjempelse av prostitusjon.