Nynazisme i Tyskland øker

Antall høyreekstreme kriminelle handlinger i Tyskland steg med 8 prosent i fjor. Myndighetene i Tyskland er bekymret.

Offisielle tall viser at det ble begått totalt 10.902 lovbrudd av personer tilknyttet det høyreekstreme miljøet i fjor, en økning på rundt 900 episoder fra året før.

De fleste av lovbruddene var av en ikke-voldelig art, som for eksempel distribusjon av nynazistisk propaganda eller nazisymboler.

Nynazister begikk 646 voldelige handlinger, mot 626 året før. Det ble også begått flere brannstiftinger av personer knyttet til dette miljøet, 26 tilfeller i fjor mot 16 i 2001. Angrepene var hovedsakelig rettet mot innvandrere, jøder og andre minoriteter, men også mot aktivister på den politiske venstresiden.