Skal kjempe mot rasisme på sportsarena

Ulriken Eagles i Bergen setter i gang prosjekter som blant annet går ut på at spillerne på begge lag skal være rollemodeller og påvirke holdningene til ungdom som er kommet skjevt ut i forhold til vold, rus og rasisme.

Konkret vil dette bety fotball- og basketballtiltak for ungdom i Bergens-området, men klubbene vil også oppsøke flere tettsteder i Hordaland og Sogn & Fjordane.

Sparebanken Vest har øremerket en million kroner til pilotprosjektet som foreløpig skal gå ut året

– Vi har sett hvilken suksess Ulriken har gjort med sitt prosjekt. Derfor vil vi være med videre, sier informasjonsdirektør i Sparebanken Vest, Jørn Lekve til BT.